REKRUTACJA

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
  w obwodzie szkoły - wersja .doc

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
  w obwodzie szkoły - wersja .pdf

 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
  poza obwodem szkoły - wersja.doc

 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
  poza obwodem szkoły - wersja .pdf

 5. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim - wersja .doc

 6. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim - wersja .pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17

RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

ZARZĄDZENIE NR 66/WO/2020

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.