REKRUTACJA 2022/2023

WNIOSKI

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
    w obwodzie szkoły - wersja.doc wersja.pdf

  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, mieszkającego
    poza obwodem szkoły - wersja.doc wersja.pdf

  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim - wersja.doc wersja.pdf

  4. KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - wersja.doc wersja.pdf


DOKUMENTY NALEŻY POBRAĆ, A NASTĘPNIE UZUPEŁNIĆ.


Informacje dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów :)

ZARZĄDZENIE NR 1003/WO/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

ZARZĄDZENIE NR 1005/WO/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej,
prowadzonej przez Miasto Zabrze.