REKRUTACJA 2023/2024

Klasy pierwsze 2023/2024

WNIOSKI


DOKUMENTY NALEŻY POBRAĆ, A NASTĘPNIE UZUPEŁNIĆ.


Informacje dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów :)

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów

ZARZĄDZENIE NR 52/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Miasto Zabrze

ZARZĄDZENIE NR 54/WO/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Drodzy rodzice!
Poniżej zamieszczamy wyprawkę dla pierwszoklasisty :)

Wyprawka dla pierwszoklasisty

w roku szkolnym 2023/2024Wszystkie materiały powinny być podpisane.