„Wiele potrzeb- jeden cel”

Uroczyste otwarcie Pracowni Eksperymentu

4 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Eksperymentu, czyli bogato wyposażonej w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy sali lekcyjnej, która powstała w ramach realizacji projektu pn. "Wiele potrzeb - jeden cel".

Nowa pracownia już czeka na uczniów!

O5 stycznia 2022 r. zakończyły się prace wykończeniowe i aranżacyjne
w nowej PRACOWNI EKSPERYMENTU.

Mieści się ona w sali 83 na 2 piętrze.

Jest to bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy sala lekcyjna.

Wyposażenie zakupiono ze środków projektu pn. „Wiele potrzeb- jeden cel”.

Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Więcej na stronie projektu w naszej szkole:

Wiele potrzeb- jeden cel
Wiele potrzeb- jeden cel
Wiele potrzeb- jeden cel
Wiele potrzeb- jeden cel

Projekt „Wiele potrzeb- jeden cel” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języka angielskiego w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych- szkolnych i pozaszkolnych- zajęcia wyjazdowe dla 750 uczniów oraz szkolenia dla 123 nauczycieli 18 szkół podstawowych: SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP17(ZSO14), SP20, SP 25, SP 27 (ZS10), SP nr 29, SP nr 33, SP nr 35 (ZS18), SP nr 37 (ZSO5), SPS nr 38, SPS nr 39, SPS nr 40, SP nr 42, SP nr 46 (ZSP9), SPS nr 47 (ZSS42), SP nr 48 (CKOiZ).

W ramach projektu planowany jest również zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i TIK dla pracowni eksperymentu w 18 szkołach podstawowych.

Planowany okres realizacji projektu 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Wartość projektu to: 3 475 450,83 zł

uzyskane dofinansowanie: 3 127 905,75 zł

w tym EFS – 2 954 133,20 zł i budżet państwa – 173 772,55 zł

wkład własny: 347 545,08 zł (41 439,48 wkład finansowy+ 306 105,60 wkład rzeczowy)

Wiele potrzeb- jeden cel

Uczestnicy projektu "Wiele potrzeb - jeden cel"
na zajęciach w GEOsferze!

Uczestnicy projektu "Wiele potrzeb - jeden cel" uczestniczyli dzisiaj w wyjeździe edukacyjnym z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych realizowanych w ramach projektu.

Zajęcia odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie.

Uczniowie wzięli udział w fascynujących zajęciach dotyczących rozpoznawania minerałów, nabywali wiedzę o skamieniałościach oraz w uczestniczyli grze terenowej na terenie niecki kamieniołomu Sadowa Góra, w której zlokalizowana jest GEOsfera

Wiele potrzeb- jeden cel

Tajemnice Ziemi

Czy niedługo Ziemia nie będzie już miała tajemnic przed naszymi uczniami? Na to wygląda!

Cykl zajęć Tajemnice Ziemi w ramach projektu "Wiele potrzeb - jeden cel" powoli dobiega końca w grupach starszych. Ostatnio eksperymentowaliśmy ze skałami, dzisiaj z światłem i dźwiękiem.

Tajemnice Ziemi - "Wiele Potrzeb Jeden Cel"

W naszej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach projektu "Wiele Potrzeb Jeden Cel" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Jednym z modułów są "Tajemnice Ziemi". Dzisiaj grupy zajmowały się występowaniem wody w przyrodzie. Zajęcia mają charakter eksperymentalny.