Program GLOBE

Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment, www.globe.gov) to międzynarodowy program badawczo-edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej i zaangażowanie w ochronę środowiska.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu uczestniczy w Programi GLOBE od 10 lat i doświadczenie nauczycieli podejmujących dzialania GLOBOWE jest bardzo duże.

Zajęcia terenowe - październik 2020

Klasa 6a uczestniczyła 8.10.2020 r. w zajęciach terenowych. Uczniowie prowadzili badania wody oraz obserwacje fenologiczne i meteorologiczne w Dolinie Bytomki. Ustalali również położenie geograficzne za pomocą aplikacji GPS Status oraz nawigowali do punktów z pomocą Google Maps. Powstała również dokumentacja fotograficzna.

Były to pierwsze badania w tym roku szkolnym. Program GLOBE w Polsce #STEM The GLOBE Program #Scientix