Klub Młodego Odkrywcy
Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu

Śląski Festiwal Nauki w Katowicach

5 grudnia byliśmy w gronie wystawców na Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach.

Nasz szkolny Klub Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik prezentował swój projekt badawczy, który został zrealizowany w minionym roku szkolnym
pt:
"W jakim stopniu aktywność ruchowa dzieci i młodzieży wpływa na zanieczyszczenie powietrza na szkolnych korytarzach?"

Klub Młodego Odkrywcy Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu
uczestniczył w projekcie
„Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe.”
organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Śląski
przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Banku Ochrony Środowiska

http://www.kmo.org.pl/pl/badacze-kmo

Otrzymaliśmy zestawy badawcze z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych - Jakość Powietrza.

Moduł do badań zanieczyszczeń pyłowych opracowany został przez Centrum Nauki Kopernik, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy merytorycznej z Polskim Alarmem Smogowym.

Niniejszy moduł ma dwa cele. Pierwszym z nich jest przybliżenie uczniom tematu zanieczyszczeń powietrza, w tym głównie zanieczyszczeń pyłowych, które mogą oni badać za pomocą sprzętu zawartego w zestawie. Drugi cel to zapoznanie uczniów z techniką przeprowadzania pomiarów oraz metodami zbierania i analizowania danych (rozwój kompetencji cyfrowych). Ponadto zestaw stanowi bardzo dobre wprowadzenie do pracy z mikrokontrolerem – w tym wypadku z płytką micro:bit.

KARTA Klubu Młodego Odkrywcy

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

MAŁA-KARTA-KMO-1.pdf
5.12_Duża-Karta-KMO.pdf

PARTNERZY KMO

https://www.kmo.org.pl/pl/partnerzy

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie projektu badawczego
"Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe."

22 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pięciu Klubów Młodego Odkrywcy z Mazowsza i Śląska wraz z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Klubowicze podsumowali projekty badawcze "Co wisi w powietrzu?
Badamy zanieczyszczenia pyłowe."

KMO Szkoły Podstawowej nr 37 szukał odpowiedzi na pytanie "W jakim stopniu aktywność ruchowa dzieci i młodzieży wpływa na zanieczyszczenie powietrza na szkolnych korytarzach?" Młodzi badacze z klasy 7a najpierw zbudowali zestawy pomiarowe oparte na mikrokontrolerze micro:Bit, a następnie przeprowadzali badania stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 w szkole podczas przerw i lekcji.

Projekt „Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe.” został zorganizowany przez Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Śląski przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Moduł do badań zanieczyszczeń pyłowych opracowany został przez Centrum Nauki Kopernik, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy merytorycznej z Polskim Alarmem Smogowym.

Klub Młodego Odkrywcy Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu

22 kwietnia 2022 r.

Co wisi w powietrzu?

Prace w w projekcie „Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe” postępują. Uczniowie zaprogramowali urządzenia do pomiaru temperatury powietrza i ilości zanieczyszczeń pyłowych.

Jest to projekt Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytetu Śląskiego przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

„Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe”

W styczniu otrzymaliśmy zestawy badawcze z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych - Jakość Powietrza.

Uczniowie z zaangażowaniem i zaciekawieniem poznają sprzęt komputerowy i środowisko programistyczne w celu stworzenia oraz obsługi układu pomiarowego do mierzenia stężenia pyłów w powietrzu.

Projekt „Co wisi w powietrzu? Badamy zanieczyszczenia pyłowe.” jest organizowany przez Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Śląski przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

Moduł do badań zanieczyszczeń pyłowych opracowany został przez Centrum Nauki Kopernik, z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy merytorycznej z Polskim Alarmem Smogowym.