Swoje pierwsze Drzewo dla Pokoju zasadziliśmy już w 2006 roku!

Międzynarodowe Święto Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku.

Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii „Miliard Drzew” („Bilion Tree Campaign”) zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP).

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. Święto Drzewa od 10 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury.

Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Święto Drzewa 2022


Świętujemy 20-lecie Święta Drzewa – programu,
który
Klub Gaja rozpoczął
w 2003 r, by angażować społeczeństwo do sadzenia
i ochrony drzew
oraz podejmowania różnorodnych działań dla środowiska i klimatu.


Klasa 8a posadziła 18.10.2022 r. sadzonkę, którą Marta otrzymała od nadleśnictwa podczas Dnia Nauki w nagrodę za wiedzę
o surowcach odnawialnych
i nieodnawialnych.

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów - International Day of Forests to święto obchodzone 21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku.

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Lasy a zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Międzynarodowy Dzień Lasów ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę.

Każdego roku organizatorzy zachęcają kraje do podejmowania działań takich jak: sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw oraz innych inicjatyw z tym związanych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Uczniowie naszej szkoły również zaangażowali się w obchody. Między innymi, z myślą o młodszych uczniach naszej szkoły, na warsztatach komputerowych w klasie licealnej powstały elektroniczne puzzle o tematyce związanej z tym szczególnym świętem :)

https://im-a-puzzle.com/share/101592935f83dfd.png

https://im-a-puzzle.com/share/ac6fcdbf9b4dd16.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/b51fcafc5689e7c.png

https://im-a-puzzle.com/share/5d10512cd5c05a4.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/777da3e816227b0.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/6f3aff269513551.png

https://im-a-puzzle.com/share/4b9660f9749bb85.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/2abce407bc16b67.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/b4bdc2f01b6a5b0.png

https://im-a-puzzle.com/share/73a4993c9fa0823.png

https://im-a-puzzle.com/share/7a81f38a15902bd.jpg

https://im-a-puzzle.com/share/53f10b7892f90bc.png

Październikowe sadzenie roślin - "Święto Drzewa 2020"

5 listopada 2020 r. dzieci uczęszczające do szkolnej świetlicy wzięły udział w sadzeniu krzewów i drzewek. W ten sposób uczciliśmy #ŚwiętoDrzewa 2020.

Rośliny otrzymaliśmy od Rady Dzielnicy Centrum Południe w Zabrzu, która od trzech lat organizuje Przegląd Artystyczny pt:"Zielona Dzielnica Centrum Południe" kierowany do przedszkoli i szkół podstawowych. Szkoła otrzymała również zestaw koszy do segregacji odpadów oraz roślinę o szczególnych właściwościach, oczyszczającą powietrze z szkodliwych substancji. Uczestnicy przeglądu są natomiast nagradzani upominkami.

Sadzenie drzewka z Radą Dzielnicy Centrum Południe w Zabrzu!

29 października 2019 r. dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz klas piątych, wzięły udział w sadzeniu drzewka na terenie szkoły.

We wrześniu Rada Dzielnicy Centrum Południe zaprosiła przedszkola i szkoły podstawowe z dzielnicy Centrum Południe do wzięcia udziału w przeglądzie artystycznym pt: „Zielona Dzielnica Centrum Południe”. Była to już druga edycja inicjatywy.

Celem jest włączenie placówek oświatowych do międzynarodowej akcji sadzenia drzew, mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z okazji Światowego Święta Drzewa.

Udział w przeglądzie artystycznym wiązał się z dostarczeniem prac plastycznych, wykonanych dowolną techniką, zgodnych z tematem - „Zielona Dzielnica Centrum Południe”.

Nasi uczniowie z klas piatych podjęli się wykonania prac.

To dzięki ich zaangażowaniu szkoła otrzymała sadzonkę do posadzenia na swoim terenie.

Dyplomy za udział w przeglądzie artystycznym wręczyli dzieciom Pan Andrzej Leonowicz - Przewodniczący Rady Dzielnicy Centrum Południe w Zabrzu, Pan Grzegorz Lubowiecki - Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Centrum Południe oraz Radny Rady Miasta Zabrze oraz Pan Kamil Żbikowski - Radny Dzielnicy Centrum Południe oraz Radny Rady Miasta Zabrze, którzy również włączyli się aktywnie w sadzenie roślin :)

Gościliśmy również Panią Ewę Wolnicę - Naczelnik Wydziału Oświaty w Zabrzu.

Na ręce Pani Agnieszki Gurnacz - Dyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu oraz Pani Joanny Sosnowskiej - Wicedyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu, radni złożyli podziękowanie za zaangażowanie szkoły w edukację dla zrównoważonego rozwoju i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Wymiar akcji ma oczywiście szerszy charakter.

Wszelkie formy działalności skierowane do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, mające na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie wpływają na budowanie właściwych postaw obywatelskich.

W Polsce Dzień Drzewa odbywa się od 2003 r. w dniu 10 października. Jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew dla Planety - ogólnoświatowej inicjatywie sadzenia drzew, by sprostać wyzwaniom, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne, wspieranej przez ONZ.

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami - sadzeniem i ochroną drzew. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatu.

Inicjatorem Dnia Drzewa był Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych, gubernator stanu Nebraska, znawca i miłośnik przyrody. W 1872 r., mieszkając w Nebraska City, zwrócił się z apelem do rodaków by 10 kwietnia kto może posadził drzewo. Argumentował, iż „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”. Idea jego spotkała się z szerokim odzewem i tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. I tak, od tamtej pory, co roku, w drugą niedzielę kwietnia w USA świętowany jest Arbor Day.

Do Europy idea Mortona trafiła w 1951 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa.

Święto Drzewa integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew, zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.

Program Święto Drzewa rekomendowany był przez Ministerstwo Środowiska jako dobra praktyka edukacji dla rozwoju zrównoważonego na konferencji klimatycznej COP14 oraz przez Instytut Spraw Obywatelskich w „Inspiratorze obywatelskim” jako przykład dobrych praktyk w dziedzinie nieformalnej edukacji obywatelskiej.

Drzewa jako największe rośliny na Ziemi najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

Inicjatywa wpisuje się również w plan działań edukacyjnych - proekologicznych Miasta Zabrze min. w plan działań placówek oświatowych w celu wspierania programu antysmogowego dla miasta Zabrze z dnia 05 marca 2018 r.