EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-2022-Informacja.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdf


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdf

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie