ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02 czerwca 2022 r.

Na wykonanie zamówienia, pn. „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”:

Zapytanie ofertowe

Załącznik pierwszy do zapytania ofertowego

Załącznik drugi do zapytania ofertowegoZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia, pn. „Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości”:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ

Szkolnej Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych dotyczących postepowania o nazwie

„Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu

Laboratoria Przyszłości”