UNESCO

II Liceum Ogólnokształcące od ponad 40 lat jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

  • problemów światowych,

  • edukacji globalnej,

  • edukacji dla pokoju i praw człowieka,

  • edukacji międzykulturowej (dialog kultur i religii).

W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia
odwiedziliśmy już niemal całą Europę!

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu
w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Jubileusz 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest wielkim świętem zarówno dla szkoły, jak dla UNESCO.

(...) Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO powstała w 1953 roku, a już trzy lata później przystąpiły do niej polskie placówki, podejmując moralne zobowiązanie do prowadzenia działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Obecnie do naszej sieci należy około stu wyjątkowych szkół i przedszkoli. W tym gronie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych placówek. W ciągu 40 lat członkostwa, dzięki poświęceniu i oddaniu kadry nauczycielskiej, kolejne generacje uczniów otrzymały szansę poszerzania swojej perspektywy i wiedzy o świecie o tematy globalne. Rozwijając współpracę ze szkołami z innych szerokości geograficznych, poznają znaczenie rodzimego i światowego dziedzictwa, wartość różnorodności kulturowej i przyrodniczej, budowania dialogu między ludźmi opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw drugiego człowieka. Dzięki uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi, uczniowie w ramach wolontariatu włączają się w krajowe i międzynarodowe akcje charytatywne i pomocowe. Szeroko nakreślone, proponowane przez UNESCO tematy, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, umożliwiają tworzenie wachlarza projektów interdyscyplinarnych, których realizacja jest dla uczniów fascynującą przygodą.

W imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO życzę dyrekcji, koordynatorowi szkolnemu ds. UNESCO ASPnet i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu wielu kolejnych jubileuszów i satysfakcji z kształcenia młodego pokolenia w duchu ich pełnego, mądrego, obywatelskiego rozwoju, a uczniom radości poznawania świata i wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w pożytecznych przedsięwzięciach.

Prof. Sławomir Ratajski

Sekretarz Generalny

Polskiego Komitetu do spraw UNESCO