UNESCO

II Liceum Ogólnokształcące od ponad 40 lat jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

    W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia
odwiedziliśmy już niemal całą Europę!

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu
w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu 

w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Jubileusz 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest wielkim świętem zarówno dla szkoły, jak dla UNESCO.

(...) Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO powstała w 1953 roku, a już trzy lata później przystąpiły do niej polskie placówki, podejmując moralne zobowiązanie do prowadzenia działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Obecnie do naszej sieci należy około stu wyjątkowych szkół i przedszkoli. W tym gronie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych placówek. W ciągu 40 lat członkostwa, dzięki poświęceniu i oddaniu kadry nauczycielskiej, kolejne generacje uczniów otrzymały szansę poszerzania swojej perspektywy i wiedzy o świecie o tematy globalne. Rozwijając współpracę ze szkołami z innych szerokości geograficznych, poznają znaczenie rodzimego i światowego dziedzictwa, wartość różnorodności kulturowej i przyrodniczej, budowania dialogu między ludźmi opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw drugiego człowieka. Dzięki uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi, uczniowie w ramach wolontariatu włączają się w krajowe i międzynarodowe akcje charytatywne i pomocowe. Szeroko nakreślone, proponowane przez UNESCO tematy, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, umożliwiają tworzenie wachlarza projektów interdyscyplinarnych, których realizacja jest dla uczniów fascynującą przygodą.

W imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO życzę dyrekcji, koordynatorowi szkolnemu ds. UNESCO ASPnet i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu wielu kolejnych jubileuszów i satysfakcji z kształcenia młodego pokolenia w duchu ich pełnego, mądrego, obywatelskiego rozwoju, a uczniom radości poznawania świata i wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w pożytecznych przedsięwzięciach.

Prof. Sławomir Ratajski

Sekretarz Generalny

Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

40 - lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

22 września 2018 roku świętowaliśmy obchody, jubileuszu 70-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, a także 40 -lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W uroczystosciach w Domu Muzyki i Tańca wzięła udział Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO z Warszawy. 

Uroczystości w Domu Muzyki i Tańca
Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO

Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO 

World Engineering Day 2023

Klasy dwujęzyczne 8a SP  i 1c LO 03 marca 2023 r.  wzięły udział w seminarium UNESCO zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Inżynierii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 

Uczniowie uczestniczyli w transmisji spotkania, które odbywało się w Paryżu, w siedzibie UNESCO. Celem seminarium internetowego było podkreślenie znaczącej roli, jaką inżynieria odgrywa w innowacjach na rzecz  zrównoważonego rozwoju.
Zaprezentowano innowacje  stosowane w współczesnych,  inteligentnych miastach. 

Świat urbanizuje się w niespotykanym tempie i na niespotykaną dotąd skalę, a 4,5 miliarda ludzi, czyli ponad połowa światowej populacji, żyje obecnie w miastach. Gwałtowna urbanizacja oraz rosnąca częstotliwość i dotkliwość klęsk żywiołowych spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, zaostrzonymi przez skutki zmiany klimatu, narażają coraz więcej ludzi i majątek na ryzyko. W związku z tym istnieje większa potrzeba ponownego wyobrażenia sobie miast z innowacjami w obszarze zdrowia, rolnictwa, energii, gospodarki odpadami oraz rozwoju przemysłu
i infrastruktury.

Artivism World's Largest Lesson - Beata Dziembała.mp4

World's Largest Lesson - dbamy o naturę 

Uczniowie SP 37 wzięli udział w międzynarodowym przedsięwzięciu promującym świadomość ekologiczną. Rozmawiali o tym, dlaczego natura jest ważna i należy o nią dbać, a prace plastyczne, które powstały w ramach największej lekcji na świecie zamieścili w wirtualnym lesie na stronie projektu https://artivism.worldslargestlesson.globalgoals.org/gallery

Było kolorowo i kreatywnie. Filmik poniżej pokazuje tylko część spośród wielu przepięknych rezultatów pracy klas 2a i 2b. Mamy nadzieję, że może to właśnie ich prace zostaną pokazane przywódcom światowym na World Biodiversity Forum w przyszłym roku. 

Nature Positive - UNESCO - 22.09.2021 r.

W wielu klasach w tym tygodniu zajęcia są poświęcone przyrodzie i roli środowiska naturalnego w ramach światowego projektu  Global Goals Week - UNICEF.

Dzisiaj klasa 7a uczestniczyła w zajęciach "Artivism For Nature"  - The World's Largest Lesson,  podczas których poprzez działania  kreatywne wskazywaliśmy na konieczność ochrony przyrody.

Prace uczniów zostaną umieszczone w międzynarodowej galerii projektu,
a wybrane zostaną zaprezentowane podczas światowego spotkania World Biodiversity Forum 2022 . 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży składamy Uczniom życzenia spełnienia wszelkich marzeń!

Obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży odbywają się co roku pod innym hasłem.
W roku 2021 hasłem przewodnim jest „Transformacja systemów żywieniowych: innowacje młodzieży dla zdrowia ludzi i planety”.

Światowe święto młodych ludzi ma długą historię – ustanowiło je Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1999 r.  #YouthDay #UnitedNations #GlobalGoals

12 sierpnia 2021 r. 

"Kampania Trash Hack" UNESCO 

Szkoły członkowskie ASPnet na całym świecie, w tym także ZSO 5 w Zabrzu, otrzymały zaproszenie do współpracy i dzielenia się swoimi Trash Hacks czyli Sposobami na śmieci! Przesłano także przewodniki dla nauczycieli Trash Hack: "Nauka w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju". W dniu 11 maja 2021 r., w godz. 13:30-15:00 czasu środkowoeuropejskiego, poprowadzone będzie drugie seminarium internetowe: „Świętuj swoje sposoby na śmieci: dotyczące udostępniania, inspirowania i nawoływania do zmian”. To wydarzenie online będzie okazją dla szkół stowarzyszonych UNESCO, eko-szkół FEE i wszystkich innych zaangażowanych w kampanię, aby zebrać się i świętować swoje trash hack, podzielić się przykładami dobrych praktyk i zachęcić innych do działania.


Oficjalna strona:

https://www.trashhack.org/

Haki na śmieci:

https://www.trashhack.org/school-trashhacks/ 

"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju" UNESCO

"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju" to temat warsztatów zorganizowanych przez #UNESCO, w których uczestniczyliśmy dzisiaj. 
Cykl spotkań stanowi przygotowania do światowej konferencji poświęconej kierunkom #ESD do 2030 roku, która odbędzie się w maju w Berlinie. #ESDfor2030

Świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Obecnie przygotowywane są nowe globalne ramy dotyczące ESD, których celem jest budowanie systemów edukacji, które wspierają uczniów w każdym wieku, aby aktywnie działali na rzecz bardziej pokojowych i zrównoważonych społeczeństw oraz rozwijali poczucie odpowiedzialności za naszą planetę zgodnie z 17 celami zrównoważonego rozwoju .

https://en.unesco.org/.../esd-2030-whats-next-education...

ASPnet X Futures of Education 

ZSO nr 5 w Zabrzu, jako Szkoła Stowarzyszona UNESCO, otrzymała ZAPROSZENIE na SERIĘ WYDARZEŃ ONLINE w ramach inicjatywy ASPnet X Futures Education.
Ogłoszona pod tytułem „Przyszłość edukacji. Uczyć się, aby stać się” (Futures of Education. Learning to Become) nowa globalna inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji ma na celu ponowne przemyślenie i sformułowanie roli wiedzy i edukacji w kształtowaniu przyszłości ludzi i Planety, na której żyją. Podczas tych wydarzeń zostaną zaprezentowane wyniki debat oraz omówione kluczowe ustalenia i spostrzeżenia z różnych krajów i uczestników grup fokusowych. Ponad 2000 uczniów ASPnet, nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców z całego świata zaangażowało się w PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, debatując i próbując przemyśleć na nowo koncepcję edukacji, aby jak najlepiej służyła przygotowaniu obywateli świata dla wcielania idei zrównoważonego rozwoju. 

https://www.unesco.pl/edukacja/neste/3/article/26/nowa-inicjatywa-unesco-w-dziedzinie-edukacji

Światowy Dzień Meteorologii

23 marca obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii - święto upamiętniające wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (#WMO)
w 1950 r., której celem jest zapewnienie każdemu państwu, dostępu do prognozy pogody.

Z tej okazji zachęcamy do korzystania z danych, które transmituje bezprzewodowa stacja pogody naszej szkoły - Laboratorium Młodego Odkrywcy ZSO nr 5 w ZabrzuŚwiatowy Dzień Wody

Uczniowie klasy 1a z okazji Światowego Dnia Wody  2021 uczestniczyli w warsztatach on-line zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu. Panie Anna i Justyna z filii nr 11 przygotowały ciekawe doświadczenia oraz zaprezentowały wiele ważnych informacji na temat oszczędzania wody. Przewodnikiem w trakcie warsztatów była Kropelka, która mieszka w domach niektórych pierwszoklasistów. Po warsztatach uczniowie rozwiązali dodatkowo kilka zadań, m.in. wodne sudoku oraz rozkodowali wyrazy związane z wodą. 

The Baltic Sea Project - UNESCO

Włączając się w obchody Tygodnia Wody 2021, licealiści wzięli udział w międzynarodowym projekcie mającym na celu porównanie wyrażeń idiomatycznych, przysłów i powiedzeń związanych z wodą. Okazało się, że mamy ich w języku polskim naprawdę sporo i co ciekawe, niektóre brzmią bardzo podobnie po angielsku. Jeśli chcecie się przekonać, że po angielsku burza jest w filiżance zamiast w szklance wody, albo że zamiast "ciepać żabami" z nieba lecą psy i koty, zajrzyjcie do padletu. Jest w nim także prezentacja genially z pomysłowymi  ilustracjami naszych uczennic.

https://padlet.com/intacirsa/pkerylwly4udewmp

https://view.genial.ly/60592a867825ab0d8f175459/presentation-water-idioms

SP 37 nr 37 w Zabrzu w projekcie szkół stowarzyszonych UNESCO Teachers4Europe:
"The wider world, connection and links"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu projektowym z rówieśnikami z Grecji, Anglii i Indii.
To niezwykłe wydarzenie online było możliwe dzięki współpracy między szkołami zrzeszonymi w UNESCO ASPnet.
Obejrzeliśmy prezentacje o poszczególnych krajach, miastach i szkołach. Wiemy już, że uczniowie greccy bardzo często pracują metodą projektu, ich koledzy w Londynie mają wygodne pufy w salach lekcyjnych i zajęcia, na których wszystkie smutki i troski pandemiczne chowają do specjalnej walizki,
a dzieci w Indiach uczą się zdobienia dłoni henną oraz przygotowywania lokalnych potraw.

Czekamy na kolejne okazje do poznawania bogactwa kulturowego innych krajów i dzielenia się wiedzą o naszych tradycjach. Uczymy się doceniać różnorodność, ale przede wszystkim dostrzegać to co nas łączy. 

Projekt eTwinning z uczniami szkoły stowarzyszonej UNESCO z Grecji! 

Uczniowie klasy 6a wzięli udział w pierwszym spotkaniu online z rówieśnikami z Grecji. Celem projektu "Teachers4Europe: The Wider World, Connections and Links", w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych z Aten i Attiki jest poznanie różnic i podobieństw między naszymi krajami, ich kulturą i tradycjami, docenianie różnorodności i przeciwdziałanie streotypom. Przygotowane przez uczniów prezentacje o Polsce i naszej szkole bardzo się spodobały naszym nowym znajomym. Czekamy na kolejne spotkanie. 

Monitoring Living Heritage in Education

Jako szkoła należąca do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (UNESCO ASPnet), nasza placówka bierze udział w działaniach promujących edukację międzykulturową, której celem jest kształtowanie postaw otwartości i promowanie różnorodności kulturowej.
W ramach tych działań, uczniowie klasy IIIa LO wzięli udział w webinarium dotyczącym ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego: Monitoring Living Heritage in Education. Poznali pojęcie żywego dziedzictwa i sposoby jego atrakcyjnego przekazywania kolejnym pokoleniom. Wysłuchali wykładów w języku angielskim i dowiedzieli się, że także w naszym regionie posiadamy tradycje wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Należą do nich np. szopki krakowskie. Na pewno warto zajrzeć na listę i dać się zauroczyć niesamowicie barwnym tradycjom kulturowym: muzycznym, tanecznym czy literackim z całego świata, póki są pielęgnowane.

 Lista znajduje się tutaj: https://ich.unesco.org/en/lists

DEBATY OXFORDZKIE 2019

W dniach 2-3 marca 2019 r. odbył się II Charytatywny Turniej Debat Oksfordzkich "Debatuj z sercem", którego celem było nie tylko propagowanie idei debaty oksfordzkiej, ale przede wszystkim zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca na rajd rowerowy po ziemi świętokrzyskiej. 

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2018

21 marca kolejny Światowy Dzień Poezji UNESCO. Biblioteka zorganizowała zajęcia "Poezjoterapii" czyli tworzenie własnej poezji przy pomocy wycinków z gazet w taktach muzyki relaksacyjnej . 

VII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

12 grudnia 2018r. w auli naszej szkoły ZSO nr 5 odbyła się  VII edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki -Szulik oraz ZNP Oddział Zabrze Sekcja Bibliotekarska.

  Gośćmi naszymi byli: Pan Dariusz Walerjański, radny miasta Zabrze, historyk, przewodniczący Jury konkursowego, który wygłosił wykład na temat „ZABRZE – KAMIENNA KSIĘGA”, Pan Jan Pawluch, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Teresa Ładoś, Inspektor w Wydziale Oświaty oraz Pani Róża Mordyńska, Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Oddział Zabrze.

  Konkursowi towarzyszyła wystawa starych fotografii Zabrza udostępniona przez Zabrzańskie Muzeum Miejskie   W konkursie brało udział: 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 5 liceów ogólnokształcących i 2 technika.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU UNESCO 2018

ZSO nr 5 w Zabrzu każdego roku bierze udział w międzynarodowej akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest na całym świecie w lutym!

Jedną z nich były  warsztaty dla całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli i rodziców, które przeprowadziła Fundacja Nowoczesna Polska w ramach Projektu CYBERNAUCI. Uczestnicy akcji wzięli udział w  profesjonalnych zajęciach dotyczących właściwych postaw w Internecie. „SID at school 2018" - to natomiast nazwa Projektu eTwinning, który został zarejestrowany w ramach trwającej akcji. Wraz z partnerami z Litwy i Bułgarii dzieliliśmy najlepsze praktyki związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day.Realizując projekt międzynarodowej współpracy szkół podjęliśmy szereg inicjatyw. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na logo projektu, który nasza szkoła wygrała, uczniowie wzięli udział w quizach wiedzy o bezpiecznym Internecie, wykonali plakaty  promujące właściwe postawy oraz wzajemnie się poznali. Nauczyciele partnerskich szkół natomiast, mieli okazję by podzielić się dobrymi praktykami z zakresie działań promujących bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

VI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

8 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole VI edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu. Jak w poprzednich edycjach Pan Dariusza Walerjański, historyk, przewodniczący Jury konkursu wygłosił ciekawy wykład na temat „Złoto, srebro, żelazo – zabrzańskie skarby”. Konkursowi towarzyszyła również wystawa akwareli Pana Józefa Jonika Pt. „Zabrzańskie dworce kolejowe – pożegnanie z parowozem”. 

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2017

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji UNESCO z tej okazji biblioteki zorganizowały dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty - "Poezjoterapia".

Tworzyliśmy przy nastrojowej muzyce własne wiersze z wycinków, z gazet. 

PROBLEMY EKOLOGII

 4 czerwca 2016 roku na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu odbył się IV Elektropiknik. Jak zawsze celem wiodącym była zbiórka śmieci elektrycznych i elektronicznych od okolicznych mieszkańców.

W sposób twórczy, kreatywny, naukowy włączyli się uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Można było uczestniczyć w warsztatach geograficznych i poznać minerały, ich właściwości. Matematycznie można było rozwijać wyobraźnię przestrzenną poprzez budowanie brył z gazet. Gazety okazały się również świetnym materiałem do produkcji kwiatów, wianków, poezjoterapii. Na stoisku biologicznym uczennice prezentowały preparaty biologiczne. Poloniści i bibliotekarze ożywiali książki, które dla jednych nie mają wartości, a inni nadadzą im nowe życie. Językowcy zaproponowali moc zabawy, nauki. Reklamowała się klasa patronacka Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, uświadamiając zainteresowanych tematem transplantacji. Szkolna grupa pierwszej pomocy prezentowała resuscytację. Wszystko to odbywało się w oprawie rozgrywek sportowych - zawodów piłki nożnej. 

V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU

 V edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu odbyła się 7 grudnia 2016r. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko sprawdzić, ale również pogłębić swoją wiedzę. Imprezę uświetnił wykład na temat „Zabrze – miasto z przeszłości światłem malowane”, historyka, pana Dariusza Walerjańskiego, przewodniczącego Jury konkursu.

Jak co roku konkursowi towarzyszyła także wystawa akwareli Pana Józefa Jonika. W tym roku pt."Kanał sztolniowy oraz parki wypoczynkowe w Zabrzu" . 

W finale konkursu wzięli udział przedstawiciele 8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali 20 minutowe testy związane z historią i kulturą naszego miasta. Wyłonieni po części pisemnej uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych miejsc w Zabrzu, a gimnazjaliści brali udział w loterii pytań.

DZIEŃ TOLERANCJI UNESCO 2015

22 grudnia 2015r. odbył się Dzień Tolerancji UNESCO. Uczniowie przedstawiali zwyczaje i obyczaje świąteczne w różnych krajach. Na stoiskach znalazły się ciekawe potrawy, charakterystyczne ozdoby świąteczne oraz życzenia świąteczne w różnych językach. 

WIECZÓR Z POEZJĄ 2015

W naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Poezji proklamowany przez UNESCO. W ramach "Wieczoru z poezją" odbyły się wykłady o poezji prowadzone przez uczniów i nauczycieli oraz warsztaty dramy, poezji śpiewanej, poezjoterapii i plastycznej interpretacji poezji. Całość uświetniały występy wokalne uczniów. Panowała miła i twórcza atmosfera. Na koniec wyniki prac grup warsztatowych zostały zaprezentowane szerokiemu gronu w auli.  

KONKURS W BIULETYNIE UNESCO 2015/2016

Informacja o IV Miejskim Konkursie Wiedzy o Zabrzu pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO znalazła się w "Biuletynie 2015/2016. Przegląd Polskiego Komitetu ds. UNESCO". 

IV EDYCJA KONKURSU POD PATRONATEM POLSKIEGO KOMITETU DS. UNESCO

 1 grudnia 2015r. w auli naszej szkoły odbył się IV Miejski Konkurs Wiedzy o Zabrzu.  Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka-Szulik i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Gośćmi naszymi byli: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jan Pawluch oraz Kierownik Wydziału Oświaty Pan Marek Torbus.     

Imprezę uświetnił wykład na temat historii nazwy „Zabrze” historyka Pana Dariusza Walerjańskiego, który był również  przewodniczącym Jury. Konkursowi towarzyszyła także wystawa akwareli „Zabytkowe kościoły i budynki mieszkalne” Pana Józefa Jonika, który opowiedział zebranym o swoich pracach. W finale konkursu wzięli udział przedstawiciele 11 gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o historii, kulturze i zabytkach naszego miasta.

DZIEŃ FILOZOFII UNESCO 2015

19 listopada 2015r. obchodziliśmy w naszej szkole XIII Światowy Dzień Filozofii UNESCO. W tym roku uczniowie gimnazjum i liceum  uczestniczyli w "Spotkaniu z filozofią" - "W Atenach", które odbyło się w auli szkoły. 

SZLAKIEM UNESCO PRZEZ WŁOCHY

Od 23 do 28 maja 2015r. młodzież naszej szkoły (liceum i gimnazjum) podążała szlakiem UNESCO, tym razem przez Włochy: cudowną Wenecję, słoneczne Rimini, piękny starożytny Rzym oraz Watykan. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI UNESCO

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki UNESCO 2015 biblioteka zorganizowała wystawę na holu szkolnym pt."Z książką na wesoło". Przedstawione zostały również wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek, w których brali udział ucniowie gimnazjum i liceum. 

PROJEKT "MIESZKAMY NA ŚLĄSKU. CO NAS WYRÓŻNIA?"

   W październiku 2014r. szkolni koordynatorzy ds. UNESCO naszej szkoły przystąpili wraz z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrowskiego z Częstochowy do projektu śląskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO pt."MIESZKAMY NA ŚLĄSKU, CO NAS WYRÓŻNIA?" .  Celem projektu było zapoznanie się z działalnością w ramach UNESCO innych szkół na Śląsku oraz przedstawienie ciekawych miejsc w swoich miastach, czyli tego co nas wyróżnia.   

   19 marca 2015r. uczestniczyliśmy w spotkaniu uczniów naszego Zespołu (liceum i gimnazjum) z uczniami VI LO im. Dąbrowskiego w Częstochowie. Na spotkanie do Częstochowy pojechała grupa uczniów pod opieką szkolnych koordynatorów ds. UNESCO  Teresy Kaszy i Danuty Myl.

   Po oficjalnej części w szkole i po pokazie przygotowanych przez uczniów prezentacji ciekawych miejsc w Zabrzu i Częstochowie zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po mieście. Zwiedziliśmy Jasną Górę, a tam zobaczyliśmy: Bazylikę, zespół zabudowań klasztornych, sale muzealne (Bastion św. Rocha, Muzeum 600-lecia), a przede wszystkim mieliśmy okazję zwiedzenia przepięknej biblioteki klasztornej, która na co dzień nie jest dostępna dla turystów.

Efekty naszej współpracy można oglądać na witrynie Google

DZIEŃ TOLERANCJI UNESCO

  19 grudnia 2014r. zorganizowana została w naszej szkole druga edycja projektu Dnia Tolerancji UNESCO. W tegorocznym wydaniu skupiliśmy się na różnorodności języków na świecie. Poszczególne klasy wylosowały języki obce, które były tematem przewodnim.

    Uczniowie przygotowali stoiska, których centralnym punktem było hasło "Wesołych Świąt"napisane w danym języku.  Największy akcent w tej edycji projektu stawialiśmy na naukę zwrotów grzecznościowych, a wśród nich: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam, itp. Każda klasa miała również za zadanie przygotować piosenkę o tematyce świątecznej w danym języku.

KONKURS POD PATRONATEM POLSKIEGO KOMITETU DS. UNESCO

  3 grudnia 2014r. w auli naszej szkoły odbył się Finał III Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Zabrzu pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki -Szulik i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

Gościem naszym był Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Lewandowski (absolwent II LO).  Uczestnicy sprawdzili  swoją wiedzę o Zabrzu, a także pogłębili ją słuchając wykładu historyka Pana Dariusza Walerjańskiego pt. „Zabrzańskie skarby i niezwykłości” oraz oglądając wystawę malarską „Spojrzenie w przeszłość. Przemysłowe Zabrze w akwareli” zabrzańskiego artysty Pana Józefa Jonika, który opowiedział zebranym o swojej pasji. 

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO UNESCO

 W dniu 21 lutego zorganizowane zostały w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego UNESCO.

Zabrze jest miastem położonym na Śląsku. Kiedyś słynęliśmy z kopalń, a w domach i szkołach nie mówiło się, „ino godało”. Gwara była integralną częścią kultury górniczej Górnego Śląska. Wraz z zamykaniem kopalń, użytkowników gwary ubywało, a ci co jej używali zaczęli być kojarzeni tylko z klasą robotniczą. Gwara śląska została nacechowana pejoratywnie. Obecnie w dużych miastach prawie nikt jej nie używa. W związku z tym, w tym roku postanowiliśmy pokazać gwarę śląską szerszej, młodej publiczności.

   Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy specjalistów z tej dziedziny. W pierwszej części wystąpiła pani Monika Organiściok - laureatka konkursu na Ślązaka Roku z 1994 roku. Jest ona założycielką skansenu górniczego „Izba łod starki”, gdzie promuje tradycje ludowe i gwarę.Spotkanie to było okazją do posłuchania gwary w najczystszej postaci, było możliwością zapytania o zwyczaje i tradycje śląskie.

 Gościem drugiej części był pan Grzegorz Kulik członek Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, który mówił o współczesnym obliczu gwary oraz o zawiłościach zapisu fonetycznego. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda facebook po Śląsku. Autor mówił o swoich ostatnich dokonaniach, czyli przygotowywaniu do druku przekładów na gwarę książek takich jak: „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya czy „Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa. Młodzież wzięła udział w konkursie, w którym można było wygrać książki pisane gwarą, a także grę komputerową po śląsku.

  Spotkanie było doskonałą okazją do pokazania, że gwara śląska żyje i co najważniejsze uczniowie przekonali się, że język ojczysty ma wiele twarzy i każde oblicze warto pielęgnować.

ŚWIATOWY DZIEŃ FILOZOFII UNESCO

 20 listopada 2014 r. obchodziliśmy XII Światowy Dzień Filozofii.

Z tej okazji została zorganizowana wystawa plakatów wykonanych przez poszczególne klasy gimnazjalne, rozdawano okolicznościowe ulotki i biuletyny, a na drzwiach klas znalazły się sentencje znanych filozofów.

Obchody uświetniła prelekcja Pani dr Agnieszki Woszczyk z Instytutu Filozofii WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

JUBILEUSZ 35-lecia DZIAŁALNOŚCI II LO W PROGRAMIE SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH UNESCO

28 marca 2014r. w ZSO nr 5 w Zabrzu odbył się Jubileusz "35-lecia działalności II LO w Programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO" pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zabrze

Małgorzaty Mańki-Szulik. Współorganizatorem imprezy była Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”. 

    W uroczystości uczestniczyła Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO, władze miasta, dyrektorzy zabrzańskich szkół oraz przedstawiciele Szkół Stowarzyszonych UNESCO

z województwa śląskiego ( Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy) oraz uczniowie.

Podczas imprezy nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Panią Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO Marię Belinę-Brzozowską, Prezydenta Krzysztofa Lewandowskiego (absolwenta II LO) i Dyrektora szkoły Liliannę Winter. Jubileuszowi towarzyszyły występy artystyczne i warsztaty dramowe "Każdy jest inny, wszyscy są równi". Zgromadzonym zaprezentowano działalność naszej szkoły w projekcie. Goście zostali również zaproszeni na zwiedzanie  Zabytkowej Kopalni Guido.