UNESCO

II Liceum Ogólnokształcące od ponad 40 lat jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury podejmująca działania promujące kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia.

Realizujemy podstawowe cele zapisane w akcie konstytucyjnym UNESCO oraz projekty dotyczące:

  • problemów światowych,

  • edukacji globalnej,

  • edukacji dla pokoju i praw człowieka,

  • edukacji międzykulturowej (dialog kultur i religii).

W planie pracy szkoły uwzględniamy dni, rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem ONZ i UNESCO.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poruszamy tematy, wokół których skupia się działalność Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Cel podejmowanych działań: kształtowanie wśród naszych uczniów świadomości ochrony dziedzictwa kulturalnego, naturalnego oraz różnorodności kulturowej poprzez organizację m.in. akcji charytatywnych. Poruszamy tematy: prawa człowieka, demokracja, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów bez stosowania przemocy.

Niektóre przedsięwzięcia i projekty to m.in. wycieczki szlakiem UNESCO (Paryż, Barcelona), Maraton pisania listów Amnesty International, Debaty Oksfordzkie, Noc z Kulturą, akcje ekologiczne i zbiórki elektro-śmieci.

Obchodzimy dni proklamowane przez UNESCO np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Aids, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Uczestniczymy w konferencjach i projektach zagranicznych związanych z tematyką podejmowaną przez UNESCO np. Toshiba Youth Conference w Tajlandii, projekt Comenius pod nazwą „L!VE – Living Europe”, seminarium „Polska a Północna Nadrenia-Westfalia w dialogu o przyszłości” zorganizowane przez Instytut Kultury w Essen.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia
odwiedziliśmy już niemal całą Europę!

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu
w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Posłanie z okazji jubileuszu 40-lecia członkostwa

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu

w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

Jubileusz 40-lecia członkostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO jest wielkim świętem zarówno dla szkoły, jak dla UNESCO.

(...) Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO powstała w 1953 roku, a już trzy lata później przystąpiły do niej polskie placówki, podejmując moralne zobowiązanie do prowadzenia działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Obecnie do naszej sieci należy około stu wyjątkowych szkół i przedszkoli. W tym gronie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu jest jedną z najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych placówek. W ciągu 40 lat członkostwa, dzięki poświęceniu i oddaniu kadry nauczycielskiej, kolejne generacje uczniów otrzymały szansę poszerzania swojej perspektywy i wiedzy o świecie o tematy globalne. Rozwijając współpracę ze szkołami z innych szerokości geograficznych, poznają znaczenie rodzimego i światowego dziedzictwa, wartość różnorodności kulturowej i przyrodniczej, budowania dialogu między ludźmi opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw drugiego człowieka. Dzięki uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi, uczniowie w ramach wolontariatu włączają się w krajowe i międzynarodowe akcje charytatywne i pomocowe. Szeroko nakreślone, proponowane przez UNESCO tematy, w połączeniu z wykorzystaniem nowych technologii, umożliwiają tworzenie wachlarza projektów interdyscyplinarnych, których realizacja jest dla uczniów fascynującą przygodą.

W imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO życzę dyrekcji, koordynatorowi szkolnemu ds. UNESCO ASPnet i wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu wielu kolejnych jubileuszów i satysfakcji z kształcenia młodego pokolenia w duchu ich pełnego, mądrego, obywatelskiego rozwoju, a uczniom radości poznawania świata i wielkiej satysfakcji z uczestniczenia w pożytecznych przedsięwzięciach.

Prof. Sławomir Ratajski

Sekretarz Generalny

Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

40 - lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO

22 września 2018 roku świętowaliśmy obchody, jubileuszu 70-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, a także 40 -lecie członkostwa naszej szkoły w sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W uroczystosciach w Domu Muzyki i Tańca wzięła udział Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO z Warszawy.

Uroczystości w Domu Muzyki i Tańca
Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO

Pani Małgorzata Herbich Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkoł Stowarzyszonych UNESCO

DEBATY OXFORDZKIE 2019

W dniach 2-3 marca 2019 r. odbył się II Charytatywny Turniej Debat Oksfordzkich "Debatuj z sercem", którego celem było nie tylko propagowanie idei debaty oksfordzkiej, ale przede wszystkim zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca na rajd rowerowy po ziemi świętokrzyskiej.

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2018

21 marca kolejny Światowy Dzień Poezji UNESCO. Biblioteka zorganizowała zajęcia "Poezjoterapii" czyli tworzenie własnej poezji przy pomocy wycinków z gazet w taktach muzyki relaksacyjnej .

VII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

12 grudnia 2018r. w auli naszej szkoły ZSO nr 5 odbyła się VII edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki -Szulik oraz ZNP Oddział Zabrze Sekcja Bibliotekarska.

Gośćmi naszymi byli: Pan Dariusz Walerjański, radny miasta Zabrze, historyk, przewodniczący Jury konkursowego, który wygłosił wykład na temat „ZABRZE – KAMIENNA KSIĘGA”, Pan Jan Pawluch, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze, Pani Teresa Ładoś, Inspektor w Wydziale Oświaty oraz Pani Róża Mordyńska, Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP Oddział Zabrze.

Konkursowi towarzyszyła wystawa starych fotografii Zabrza udostępniona przez Zabrzańskie Muzeum Miejskie W konkursie brało udział: 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 5 liceów ogólnokształcących i 2 technika.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU UNESCO 2018

ZSO nr 5 w Zabrzu każdego roku bierze udział w międzynarodowej akcji - Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodzony jest na całym świecie w lutym!

Jedną z nich były warsztaty dla całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli i rodziców, które przeprowadziła Fundacja Nowoczesna Polska w ramach Projektu CYBERNAUCI. Uczestnicy akcji wzięli udział w profesjonalnych zajęciach dotyczących właściwych postaw w Internecie. „SID at school 2018" - to natomiast nazwa Projektu eTwinning, który został zarejestrowany w ramach trwającej akcji. Wraz z partnerami z Litwy i Bułgarii dzieliliśmy najlepsze praktyki związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day.Realizując projekt międzynarodowej współpracy szkół podjęliśmy szereg inicjatyw. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na logo projektu, który nasza szkoła wygrała, uczniowie wzięli udział w quizach wiedzy o bezpiecznym Internecie, wykonali plakaty promujące właściwe postawy oraz wzajemnie się poznali. Nauczyciele partnerskich szkół natomiast, mieli okazję by podzielić się dobrymi praktykami z zakresie działań promujących bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

VI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU POD PATRONATEM UNESCO

8 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole VI edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu. Jak w poprzednich edycjach Pan Dariusza Walerjański, historyk, przewodniczący Jury konkursu wygłosił ciekawy wykład na temat „Złoto, srebro, żelazo – zabrzańskie skarby”. Konkursowi towarzyszyła również wystawa akwareli Pana Józefa Jonika Pt. „Zabrzańskie dworce kolejowe – pożegnanie z parowozem”.

DZIEŃ POEZJI UNESCO 2017

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji UNESCO z tej okazji biblioteki zorganizowały dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty - "Poezjoterapia".

Tworzyliśmy przy nastrojowej muzyce własne wiersze z wycinków, z gazet.

PROBLEMY EKOLOGII

4 czerwca 2016 roku na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu odbył się IV Elektropiknik. Jak zawsze celem wiodącym była zbiórka śmieci elektrycznych i elektronicznych od okolicznych mieszkańców.

W sposób twórczy, kreatywny, naukowy włączyli się uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Można było uczestniczyć w warsztatach geograficznych i poznać minerały, ich właściwości. Matematycznie można było rozwijać wyobraźnię przestrzenną poprzez budowanie brył z gazet. Gazety okazały się również świetnym materiałem do produkcji kwiatów, wianków, poezjoterapii. Na stoisku biologicznym uczennice prezentowały preparaty biologiczne. Poloniści i bibliotekarze ożywiali książki, które dla jednych nie mają wartości, a inni nadadzą im nowe życie. Językowcy zaproponowali moc zabawy, nauki. Reklamowała się klasa patronacka Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca, uświadamiając zainteresowanych tematem transplantacji. Szkolna grupa pierwszej pomocy prezentowała resuscytację. Wszystko to odbywało się w oprawie rozgrywek sportowych - zawodów piłki nożnej.

V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZABRZU

V edycja Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu odbyła się 7 grudnia 2016r. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Polski Komitet ds. UNESCO, Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik i Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Zabrzu.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko sprawdzić, ale również pogłębić swoją wiedzę. Imprezę uświetnił wykład na temat „Zabrze – miasto z przeszłości światłem malowane”, historyka, pana Dariusza Walerjańskiego, przewodniczącego Jury konkursu.

Jak co roku konkursowi towarzyszyła także wystawa akwareli Pana Józefa Jonika. W tym roku pt."Kanał sztolniowy oraz parki wypoczynkowe w Zabrzu" .

W finale konkursu wzięli udział przedstawiciele 8 gimnazjów i 6 szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy rozwiązywali 20 minutowe testy związane z historią i kulturą naszego miasta. Wyłonieni po części pisemnej uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali prezentacje multimedialne dotyczące najciekawszych miejsc w Zabrzu, a gimnazjaliści brali udział w loterii pytań.