RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Anna Krajnik

Skarbnik - Anna Sumeracka

Sekretarz - Marzena Kasprzak

Numer konta Rady Rodziców:


PKO Bank Polski, nr konta:79 1020 2401 0000 0102 0621 3492