RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący - Anna Krajnik

Skarbnik - Katarzyna Jarzębska - Andzel

Sekretarz - Marzena Kasprzak

Numer konta Rady Rodziców: 72 2490 0005 0000 4530 1720 6198