RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący - Anna Krajnik


Skarbnik - Katarzyna Jarzębska - Andzel


Sekretarz - Marzena Kasprzak

Numer konta Rady Rodziców: 72 2490 0005 0000 4530 1720 6198