NAUKA ZDALNA

Zachęcajmy młodzież do AKTYWNEGO wypoczynku!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Sytuacja w kraju i na świecie sprawiła, że uczniowie wiele czasu spędzali i nadal spędzają przed ekranami monitorów, telefonów i tabletów. Sytuacja ta ma olbrzymi wpływ na świat młodych, kształtujących się jeszcze umysłów.

Pamiętajmy o tym, że młody człowiek dla prawidłowego rozwoju swoich kompetencji, umiejętności i talentów oraz dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego potrzebuje ruchu (sportu lub po prostu ruchu na świeżym powietrzu) oraz satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i rodziną. Niech zbliżające się lato będzie okazją do naładowania baterii oraz uspokojenia emocji. Zachęcajmy młodzież do AKTYWNEGO (i oczywiście bezpiecznego) wypoczynku.

Pamiętajcie Państwo, że w razie trudności z motywacją lub zaobserwowania niepokojących zachowań u Waszych dzieci, chętnie służymy radą i pomocą (prosimy o przesłanie wiadomości przez Librus lub telefonicznie do sekretariatu szkoły w celu ustalenia dogodnej formy kontaktu).

Agata Krajka-Maksimowicz - pedagog
Aleksandra Maskiera - psycholog szkolny

KOMUNIKAT

Zgodnie z decyzją MEN nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

KOMUNIKAT

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 i II Liceum Ogólnokształcącego będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogramy zajęć uczniowie poszczególnych klas otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

Przedstawiamy procedury obowiązujące w ZSO nr 5.

Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia nauczycielowi (dziennik elektroniczny LIBRUS) chęci udziału w spotkaniu na terenie szkoły dzień wcześniej (do godz. 14.00). Termin ten wynika z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie niepełnoletni przy każdym wejściu do szkoły przedstawiają oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Uczniowie pełnoletni wypełniają oświadczenie osobiście.


Agnieszka Gurnacz

Dyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu


DOKUMENTY:

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

ZSO nr 5 w Zabrzu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH /UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

CZYNNIKI RYZYKA

Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie,

prosimy, abyście codziennie śledzili wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

Nauczyciele będą przekazywać informacje właśnie tą drogą.

Jeżeli pojawią się problemy z zalogowaniem do Librusa,

prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły:

32 271-27-66

sekretariat@zso5.zabrze.pl

Jeżeli macie Państwo pytania służymy pomocą :)


Materiały proponowane przez ministerstwa:

Zdalne lekcje - MEN

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - propozycje MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Nauczycielu, poprowadź lekcje online! - propozycje Ministerstwa Cyfryzacji

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online?fbclid=IwAR2T1hS7Pvr70QMWUQKmRwafupJsWDabHsslpn_Dk-LRPArjkEle1VPf58k

Poniżej znajduje się materiał, który przygotował Pan Przemysław Śmiejek - jest to

instrukcja logowania się do konta GSuite: