NAUKA ZDALNA

Zdalna Szkoła+

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu otrzymał sprzęt komputerowy w ramach Programu Zdalna Szkoła+ !!!

Tablet i laptop został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Bardzo się cieszymy!


Kategoria: Nauka zdalna

Opublikowano

Dzieci, tak jak dorośli, potrzebują codziennej dawki motywacji do działania i mierzenia się z trudnościami.

Pamiętajmy, że najsilniejszym bodźcem do nauki jest motywacja wewnętrzna, dzięki której dziecko podejmuje działania z własnej woli, z ciekawości czy z poczucia odpowiedzialności.


UCZ PRZEZ ZABAWĘ!

W warunkach domowych możemy przeprowadzić niejeden eksperyment naukowy z dziedziny fizyki czy biologii. Dobrze jest również rozwijać dziecięcy umysł, podsuwając mu interesującą edukacyjną rozrywkę. Komputerowe gry logiczne bywają ciekawe i dostarczają wiele zabawy, a jednocześnie zwiększają efektywność umysłu na wielu płaszczyznach.

NIE ZBYWAJ, NIE ZNIECHĘCAJ, NIE WYRĘCZAJ

Dziecięcą aktywność szkolną można zahamować poprzez wyręczanie dziecka np. w odrabianiu lekcji. Nawet jeśli nasza pociecha nie potrafi poradzić sobie ze szkolnym zadaniem, o wiele lepiej jest wytłumaczyć jej, na czym to polega, niż wykonywać zadanie za nią. Nie przynosi to żadnego skutku edukacyjnego, a wręcz przeciwnie – hamuje rozwój umysłowy dziecka.

CHWAL I NAGRADZAJ

Na co dzień wystarczą ustne pochwały, miłe słowo doceniające trud szkolny. W przypadku nagród materialnych można na przykład ustalić dziecku duże cele, które będziemy nagradzać np. poprawne napisanie sprawdzianu z matematyki czy wysoka średnia ocen na semestr. Na co dzień mogą to być drobiazgi, które naukę czynią przyjemniejszą (nowy piórnik, nowe kredki czy kolorowa lampka na biurko). W przypadku kar, warto stosować je w ostateczności i tylko wtedy, gdy złe wyniki w nauce to efekt lenistwa, a nie braku zrozumienia tematu.

ROZWIJAJ PASJE

Nie wymagajmy od dziecka najlepszych ocen ze wszystkich przedmiotów, bądźmy wyrozumiali dla jego przedmiotowych upodobań. Umożliwiajmy mu oddanie się pasji, kupujmy mu pomoce naukowe z tej dziedziny, wspierajmy rozwój zainteresowań.

NIE KRYTYKUJ

Zamiast się z dziecka naśmiewać czy wytykać mu błędy i niedociągnięcia, warto postarać się zrozumieć te trudności i pomóc je przezwyciężyć.

POBUDŹ OGÓLNĄ MOTYWACJĘ DO NAUKI

Wytłumaczmy dziecku praktyczność edukacji. Niech wie, że umiejętność liczenia przydaje się np. do określenia kwoty, jaką potrzeba wziąć na zakupy, a umiejętność czytania pozwoli mu samodzielnie czytać jego ulubione bajki. Możemy również opowiedzieć dziecku o tym, że szkoła pozwoli mu stać się w przyszłości kimś, kim chce być.

KOCHAJ I AKCEPTUJ

Na każdym kroku wzmacniajmy w dziecku wiarę w siebie. Akceptujmy jego słabości, wykażmy zrozumienie dla niepowodzeń. Zapewniajmy o swojej miłości szczególnie w tych trudnych dla dziecka chwilach. Jeśli nasza pociecha uwierzy, że może i że potrafi czegoś dokonać, łatwiej poradzi sobie z każdą trudnością.

POKAZUJ AUTORYTETY

Szukajmy autorytetów wokół dziecka, zwracajmy uwagę na jego zainteresowania i pokazujmy mu pozytywne aspekty edukacji na przykładach znanych i lubianych. Nie zapominajmy przy tym o sobie. My też powinniśmy świecić przykładem – dzięki temu będziemy wiarygodni w oczach dziecka.

UŁATW DZIECKU NAUKĘ

Sprawmy, by podczas nauki dziecko nauczyło się selekcji. Niech odrabianie lekcji zaczyna najprostszych rzeczy, bo szybki sukces wzmoże motywację do rozwiązywania trudniejszych zadań. Dobrze jest zamontować nad dziecięcym biurkiem tablicę i pozwolić mu przypinać ważne rzeczy do zapamiętania.

DOBRZE ZORGANIZUJ CZAS DZIECKA

Warto ustalić harmonogram dnia, w którym nauka staje się stałym elementem – niemal tak samo naturalnym jak mycie zębów. Dobrze jest również codziennie rozmawiać z dzieckiem na temat rzeczy, o których się uczyło w szkole. W ten sposób utrwalamy jego wiedzę.

Pedagog szkolny

Źródło: www.akademia-umyslu.pl

Zachęcajmy młodzież do AKTYWNEGO wypoczynku!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Sytuacja w kraju i na świecie sprawiła, że uczniowie wiele czasu spędzali i nadal spędzają przed ekranami monitorów, telefonów i tabletów. Sytuacja ta ma olbrzymi wpływ na świat młodych, kształtujących się jeszcze umysłów.

Pamiętajmy o tym, że młody człowiek dla prawidłowego rozwoju swoich kompetencji, umiejętności i talentów oraz dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego potrzebuje ruchu (sportu lub po prostu ruchu na świeżym powietrzu) oraz satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i rodziną. Niech zbliżające się lato będzie okazją do naładowania baterii oraz uspokojenia emocji. Zachęcajmy młodzież do AKTYWNEGO (i oczywiście bezpiecznego) wypoczynku.

Pamiętajcie Państwo, że w razie trudności z motywacją lub zaobserwowania niepokojących zachowań u Waszych dzieci, chętnie służymy radą i pomocą (prosimy o przesłanie wiadomości przez Librus lub telefonicznie do sekretariatu szkoły w celu ustalenia dogodnej formy kontaktu).

Agata Krajka-Maksimowicz - pedagog
Aleksandra Maskiera - psycholog szkolny

KOMUNIKAT

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 i II Liceum Ogólnokształcącego będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogramy zajęć uczniowie poszczególnych klas otrzymali za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.

Przedstawiamy procedury obowiązujące w ZSO nr 5.

Uczniowie zobowiązani są do zgłoszenia nauczycielowi (dziennik elektroniczny LIBRUS) chęci udziału w spotkaniu na terenie szkoły dzień wcześniej (do godz. 14.00). Termin ten wynika z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie niepełnoletni przy każdym wejściu do szkoły przedstawiają oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

Uczniowie pełnoletni wypełniają oświadczenie osobiście.


Agnieszka Gurnacz

Dyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu


DOKUMENTY:

PROCEDURA ORGANIZACJI KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

ZSO nr 5 w Zabrzu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH /UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

CZYNNIKI RYZYKA

Poniżej znajduje się materiał, który przygotował Pan Przemysław Śmiejek - jest to

instrukcja logowania się do konta GSuite: