Zabrzański Turniej Debat Oksfordzkich

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!


Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik wraz z II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu zapraszają do udziału w I Zabrzańskim Turnieju Debat Oksfordzkich o puchar Prezydenta Miasta Zabrze. Tematem przewodnim I edycji naszego Turnieju jest „100-lecie Miasta Zabrze”.

Debata oksfordzka to bardzo wymagająca i jednocześnie wszechstronnie kształcąca forma pracy z ambitnymi uczniami, przygotowująca do udziału w życiu publicznym. Udział w debatach stwarza okazję dla uczniów szkół ponadpodstawowych do pogłębienia swojej wiedzy, daje możliwość spojrzenia na omawiane zagadnienia z wielu stron, przygotowuje do wystąpień publicznych, mobilizuje do słuchania innych, kształtuje poczucie odpowiedzialności za swoje słowa oraz wyrabia szacunek dla oponentów.

Celem I Zabrzańskiego Turnieju Debat Oksfordzkich jest uczczenie 100 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, poszerzenie i pogłębienie wiedzy o historii Zabrza, jak również zainteresowanie młodzieży aktualną sytuacją ich „małej ojczyzny”. Równorzędnym celem jest przygotowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanie uczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Szczegóły dotyczące zgłaszania się, harmonogramu i regulaminu debat znajdują się w załączniku. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!