Miejski Konkurs
Wiedzy o Języku Polskim

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?

Nauczyciele ZSO nr 5 w Zabrzu zapraszają do udziału w Konkursie Wiedzy o Języku Polskim

Czy znasz swój język ojczysty?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów trzecich klas gimnazjum i uczniów liceum.

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest budzenie motywacji do poznawania języka polskiego i systematyzowanie wiedzy o nim.


Komisja konkursowa:

mgr Halina Binkowska

mgr Maria Teresa Gorczyca

mgr Cecylia Góra

mgr Mirella Grzanka

mgr Agnieszka Gurnacz

Do jednych z najważniejszych zadań szkoły na III i IV etapie edukacyjnym należy kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Istotną częścią egzaminów (gimnazjalnego i maturalnego) jest sprawdzenie wiedzy o języku i umiejętności posługiwania się nim. Aby wspomagać rozwój zainteresowań uczniów i jednocześnie podnosić ich świadomość językową, nauczyciele ZSO nr 5 organizują konkurs Czy znasz swój język ojczysty?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu poświęconego sprawdzeniu umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Celem zmagań uczestników jest wykazanie się opanowaniem warsztatu językowego, szczególnie w zakresie synonimii leksykalnej i składniowej, frazeologii oraz ortografii i interpunkcji.

XI Konkurs Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?

Nauczyciele ZSO nr 5 w Zabrzu zapraszają do udziału w XI edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych.

Etap szkolny odbędzie się 25 lutego 2020 r.

Szkoły zgłaszające chęć udziału w konkursie (do 11 lutego 2020) otrzymają test, który będzie zawierał polecenia sprawdzające znajomość języka polskiego i umiejętność posługiwania się nim.

Wyłonione w trakcie eliminacji szkolnych osoby będą uczestniczyły w finale konkursu, który odbędzie się 17 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu (ul. Piłsudskiego 29).

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Jego celem jest budzenie motywacji do poznawania języka polskiego i systematyzowanie wiedzy o nim.

Komisja konkursowa:

mgr Halina Binkowska

mgr Mirella Grzanka

mgr Agnieszka Gurnacz

mgr Aldona Iskra – Musialska

mgr Maria Warzecha

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, marzec 2018

We wtorek 13 marca 2018 r. odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym finał Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?

W językowych zmaganiach wzięli udział uczniowie zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Gościliśmy finalistów wyłonionych w trakcie eliminacji przeprowadzonych w wielu szkołach. Uczestnicy finałowych konkurencji wykazali się wszechstronną znajomością polszczyzny.

O miejsca na podium walczyli przedstawiciele Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 10, II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych.

Gratulujemy zwycięzcom!

Finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim "Czy znasz swój język ojczysty?"

We wtorek 14 marca 2017 r. odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Czy znasz swój język ojczysty?

Za organizację konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele ZSO nr 5.

W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejne z trzech etapów służyły wyłonieniu osoby, która najlepiej zna język polski i która pięknie nim włada.

Zwycięzcą został Marcin Pabisiak z Liceum Katolickiego, drugie miejsce zajęła Julia Podobińska z Gimnazjum nr 1, a trzecie Agata Lembryk z zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych.

Gratulujemy sukcesu!

Cieszymy się z zaangażowania młodzieży i liczymy na to, że przyszłoroczna edycja konkursu zgromadzi wielu młodych polonistów!

Opracowała: Agnieszka Gurnacz

Finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

15 marca 2016 r. odbył się w naszej szkole finał Miejskiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.

W trzyetapowych zmaganiach wzięło udział 23 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu, zaprezentowanie ustnej interpretacji obrazu przedstawiającego motyw ogrodu rajskiego oraz udzielenie odpowiedzi na temat poprawności form językowych.

Wśród najlepszych znalazły się uczennice ZSO nr 10, Liceum i Gimnazjum Katolickiego, I Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Ogólnokształcącego.

Zwyciężyła uczennica ZSO nr 10.

Gratulujemy znajomości zasad językowych i umiejętności wypowiadania się!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zmagania będą równie emocjonujące.

Organizatorzy – nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2

Finał VI Konkursu Wiedzy o Języku Polskim

We wtorek 17 marca 2015r. odbył się finał VI Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Wzięło w nim udział 35 uczestników – uczniów zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizujący ze sobą finaliści rozwiązywali test językowy i interpretowali obrazy nawiązujące do motywów mitologicznych. Najlepsza piątka wskazywała prawidłowe rozwiązania problemów językowych.

W zmaganiach zwyciężyła Magdalena Archacka, drugie miejsce zajęła Paulina Patyk, trzecie Martyna Falkowska, czwarte Michał Tworek, piąte Julia Letkiewicz.

Gratulujemy zwycięzcom! Mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.