HISTORIA SZKOŁY

Historia ZSO nr 5 w Zabrzu

Dnia 1 września 1996 r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. Zespół szkół tworzą: II Liceum Ogólnokształcące  i Szkoła Podstawowa nr 37.

 

Budynek szkoły powstał w 1934r. i został oddany do użytku już w czasie II wojny światowej, w początkach 1940 roku. Nowo zbudowana szkoła na ulicy Michała (szkoła im. Horsta Wessela) była koroną wszystkich szkół. (...) Była największym i najnowocześniejszym obiektem szkolnym na obszarze wschodnich Niemiec. Projekt wykonali dr inż. Poenninger i inż. budowlany Badziura z Bytomia. Budynek, którego korpus posiadał rzut 17x82, a razem ze skrzydłami ok. 90x75 m, miał jak na owe czasy imponujące rozmiary.

Architektura została utrzymana w duchu tradycjonalizmu, bliskiemu pobliskim osiedlom wzniesionym parę lat wcześniej przez Gagfah. Prostą bryłę z namiotowym dachem i monotonnymi podziałami okiennymi urozmaicała jedynie wieńcząca gmach wieża zegarowa z belwederem.

Z niespotykanym rozmachem zaprojektowano natomiast wnętrza szkoły. Zbudowano ok. stu pomieszczeń (w tym blisko 50 dużych sal lekcyjnych), które przewidziano dla 2500 uczniów. Każda sala i korytarze posiadały kaflowany punkt z bieżącą wodą, centralny system nagłośnienia. Szkoła miała także duży pokój muzyczny połączony wysokimi harmonijkowymi drzwiami z aulą na ok. 200 miejsc. Były też pracownie specjalistyczne i gabinety oraz sale: projekcyjna, rysunkowa, a także laboratorium fotograficzne, duże akwarium i terrarium. Pod obszerną salą gimnastyczną znalazł się mały basen, którego mit został rozwiany po 50 latach przez grupę operatywnych osób, która dotarła gdzie trzeba i do kogo trzeba. Znaleźli się sponsorzy- przede wszystkim KWK „Makoszowy” a także inni, którzy sfinansowali oczyszczenie piwnic, odprowadzenie wody, ustawienie drzwi i tym podobne. Pomieszczenia o wysokości ok. 2,5 m pod salą zostaną zaadaptowane jako jej zaplecze sanitarne. Szkoła posiadała także kuchnię przystosowaną do gospodarstwa domowego. Nowością była możliwość opału nie tylko węglem, ale także gazem i prądem. Dla zapewnienia swobody przemieszczania się zaprojektowano obszerne holle. Korpus posiada aż cztery wygodne (każda ok. 5 m. Szerokości), dobrze oświetlone klatki schodowe, dwie schodzące do wejść od ulicy Michała i dwie na dziedziniec szkoły. Te ostatnie na wszystkich trzech naziemnych kondygnacjach połączono z obszernymi hollami. Tak powstały przestrzenie rekreacyjne, każda o wymiarach 9,7x22,5 m. Dawniej do budynku od strony wschodniej przylegał ogród botaniczny ze stawem rybnym i pasieką. Dziś, choć wiele rzeczy w otoczeniu budynku legło zmianom, szkoła zachowała swój dawny charakter. Jedynie obrazy malowane przez uczniów na ścianach korytarzy świadczą, że to nowe czasy, w których surowy wyraz monumentalnej architektury ustąpił pod naporem młodości.

Początek Gimnazjum nr 2 w Zabrzu

Dnia 1 września 1996 r. powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu. Zespół szkół tworzą: II LO i od 1.09.1999 r. Gimnazjum nr 2 (uchwała nr X/91/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dniem 19.04.1999 r.). Do gimnazjum przyjmowani są wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i mieszkają na terenie objętym rejonem naszego gimnazjum.

W roku 2017 wznowiła działalność Szkoła Podstawowa nr 37. 

Dyrektorem ZSO nr 5 jest pani mgr Agnieszka Gurnacz, która w swej odpowiedzialnej pracy jest wspierana przez panią wicedyrektor mgr Joannę Boufał.

 


Narodziny Szkoły.pdf