W imieniu tych, którzy pamiętają…

 

Nie powinno być banałów, bo do nietuzinkowej Osobowości Danuty Kruczkowskiej, dyrektorki, nauczycielki, wychowawczyni banały nie przystają.

Filigranowa Postać, której nie sposób było przeoczyć. Szybka, dynamiczna, energiczna, zapełniała wielką przestrzeń liceum. Była wszędzie, w gabinecie, na korytarzu w czasie przerw, na boisku w czasie ćwiczeń, w pokoju nauczycielskim, zawsze dostępna. Próbowała pomóc, na ogół skutecznie, każdemu uczniowi, nauczycielowi, jeśli tej pomocy oczekiwał. Była po prostu człowiekiem empatycznym.

Jednocześnie potrafiła być władcza i nieustępliwa, kiedy tego wymagało dobro liceum.
Nie rezygnowała, nie  poddawała się, mimo przeciwników; tych  nie brakowało. Wiedziała od początku,
że ma prowadzić nie jakieś tam liceum, ale Szkołę Stowarzyszoną UNESCO, a to zobowiązywało.

Tworzyła i współtworzyła dobro szkoły, mając ambitne cele i pomysły w małych sprawach i wielkich dokonaniach. Współpracowała z placówkami oświatowymi i naukowymi, polskimi i zagranicznymi,
by uczniowie mogli brać udział w projektach europejskich, studiować na renomowanych uczelniach.

Jako dyrektor  ceniła pracę zespołową, dlatego gromadziła wokół siebie nauczycieli, którzy, sami będąc entuzjastami, podzielali Jej entuzjazm. Stwarzała im warunki do eksperymentowania w dydaktyce, poszerzania przestrzeni pracowni przedmiotowych, tworzenia programów autorskich, różnorodnych kół zainteresowań. Zadbała o zwiększenie liczby i możliwości nauczania  języków obcych, sprzyjała pomysłom tych nauczycieli, którzy poprzez różne projekty już pod koniec XX wieku kształtowali świadomość ekologiczną młodzieży i dbali o odporność na negatywne cechy rozwoju cywilizacyjnego..

Potrafiła pozyskać i związać z losami liceum rodziców, w tym  dawnych absolwentów,
którzy pomagali realizować najśmielsze pomysły. Do takich należała idea Zjazdów Absolwentów Dwójki,
nie tylko z Polski, ale całego -dosłownie- świata.

Wszystko, co działo się wtedy w szkole: szalone oferty, górnolotne pomysły i codzienna żmudna praca – to dzisiaj brzmi normalnie, może właśnie banalnie, ale „za czasów Kruczkowskiej”, kiedy nie było Internetu i innych mediów, wymagało zwiększonej wyobraźni i  zaangażowania. ONA ją miała.

„Za czasów Kruczkowskiej” trzeba było ze szczególnym wyczuciem pozyskiwać ludzi z wielu  środowisk, o zróżnicowanych poglądach, odmiennych doświadczeniach i rodowodach. ONA tego dokonała.

Jej życie związane było z liceum w sposób tak oczywisty, niekłamany, że kiedy odeszła na emeryturę, nie tylko nie zerwała kontaktu z nauczycielami, ze szkołą, ale systematycznie, przez lata dopytywała
o wyniki egzaminów maturalnych, losy  absolwentów, nabór na nowy rok szkolny, miejsce liceum
w rankingach. Dalej żyła tym, co działo się w Jej szkole, z Jej wychowankami.

Wszystko, co dzisiaj pamiętamy „z czasów Kruczkowskiej”, łączy się z Jej Osobowością, oczytaniem, zainteresowaniem historią, literaturą. Mogła równie zajmująco rozmawiać o uprawianych w ogrodzie  kwiatach, co o wielkiej polityce.

Danuta Kruczkowska budziła podziw i respekt.
Stała się wielką kontynuatorką dokonań Dyrektorów Dwójki: Kazimierza Machalskiego, Elżbiety Siemaszkiewicz, Józefa Antoniaka. Jej Portret na zawsze wzbogaci galerię Poprzedników.

Byłaś, Danuto, z nami. Jesteś i pozostaniesz w naszej pamięci!

 

 

Maria Teresa Gorczyca


Policyjni profilaktycy z Wydziału Prewencji zabrzańskiej komendy przygotowali komunikaty głosowe w językach ukraińskim, polskim i angielskim.
Nagrania zawierają podstawowe porady związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym.
Komunikaty są skierowane do najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów.

https://zabrze.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/333305,Nagrania-porady-zwiazanych-z-bezpieczenstwem-w-jezyku-ukrainskim.html

Komunikat dla uczniów

Pamiętaj

Nigdy nie wsiadaj samemu do samochodu osoby, której nie znasz.

Zawsze miej przy sobie zapisany numer telefonu do Twojego rodzica lub opiekuna.

Nie udzielaj informacji o sobie ani o swoich bliskich obcym ludziom.

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się po pomoc do nauczyciela oraz policjanta.

Czujesz się zagrożony – zadzwoń pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).

Komunikat dla rodziców/opiekunów

Pamiętaj

Przypominaj dziecku, żeby nie wsiadało do samochodu osób przypadkowo napotkanych.

Dopilnuj, aby Twoje dziecko miało przy sobie zawsze zapisany Twój numer telefonu.

Poinformuj swoje dziecko, aby nie udzielało prywatnych informacji osobom obcym.

Twoje dziecko zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela lub policjanta.

Przypomnij, że w sytuacji zagrożenia dziecko może zadzwonić pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).

Miasto Zabrze uruchomiło subkonto dedykowane wpłatom na rzecz obywateli Ukrainy/ Місто візьме підконто, присвячене депозитам для України громадян

Dla zapewnienia kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny trwającej w Ukrainie Miasto Zabrze przygotowało specjalne subkonto na rachunku Urzędu Miejskiego.
Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy będą mogły wpłacać tam darowizny na rzecz obywateli Ukrainy.
W pierwszej kolejności fundusze te przekazane zostaną na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem, gdzie trafiają poszkodowani w wyniku działań wojennych.

Wpłaty dokonywane w walutach obcych będą przewalutowane automatycznie według kursów.

Wpłat należy dokonywać zgodnie z poniższym:

Miasto Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Tytuł przelewu: „Darowizna na pomoc dla Ukrainy”.

Dodatkowe dane do przelewów zagranicznych Kod BIC Swift ING Banku Śląskiego: INGBPLPW.

Rachunek obsługiwany jest przez ING Bank Śląski S.A.