SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu

Pierwsze półrocze już za nami. Minęło w formie kształcenia na odległość.

Dla wielu osób to trudny czas, jednak jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami.

Przede wszystkim w najnowszym Rankingu Perspektyw, w kategorii Najlepsze licea w Polsce, II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu ponownie otrzymało Znak Jakości Szkoły w postaci tytułu BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021.
W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
W rankingu Perspektyw konkurowało ponad 3500 liceów z całej Polski.

Miriam Dodak, uczennica klasy drugiej liceum po szkole podstawowej oraz Sonia Ćwierat, uczennica klasy drugiej liceum po gimnazjum odebrały dyplomy potwierdzające przyznanie im Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Każda z nich została nagrodzona za najwyższą w szkole średnią ocen.

Te sukcesy wynikają w prowadzonych przez nas działań. Uczniowie klas drugich i trzeciej po gimnazjum realizują na poziomie rozszerzonym język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, język angielski, język włoski, matematykę, chemię, biologię i geografię.

Uczniowie klas pierwszej i drugiej po szkole podstawowej uczą się na poziomie rozszerzonym języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, chemii, geografii oraz biologii.

Wszystkich licealistów zachęcamy do udziału w konkursach:

  • Uczeń klasy 3 ukończył eliminacje z bardzo dobrym wynikiem i zakwalifikował się do kolejnego etapu konkursu Pix Programming Challenge.

  • Uczniowie Dwójki uczestniczyli w organizowanym przez naszą szkołę IX Miejskim Konkursie Wiedzy o Zabrzu.

Niełatwy czas nauczania zdalnego pozwolił na wykorzystywanie nowych rozwiązań.
Lekcje odbywały się w ciekawy sposób – uczniowie m. in. brali udział w warsztatach online "Dziedzictwo od podstaw”, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, przeprowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu wykładzie online na temat kultury francuskiej, organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie warsztatach online "Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie warszawskim".

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Przystań w sieci", który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Dotyczy on odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.
Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.


Jesteśmy dumni, że w naszej szkole powstała druga Zielona Pracownia. Nosi ona nazwę „Laboratorium Młodego Odkrywcy”.


Poza działaniami edukacyjnymi w szkole przeprowadzono wiele remontów:

- odnowiono wszystkie klasy i korytarz na parterze,

- wyremontowano sekretariat szkoły,

- zreorganizowano bibliotekę II Liceum Ogólnokształcącego,

- wymieniono podłogi w 10 klasach na drugim piętrze,

- odnowiono 8 klas na drugim piętrze,

- wyposażono wszystkie klasy w ekrany i rzutniki,

- w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 12 laptopów.


Przedstawione działania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Dążymy do tego, by wszystkie elementy,
które składają się na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego, pozwoliły osiągać naszym uczniom najwyższe wyniki.


DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Gurnacz