SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu

Rok szkolny 2021/2022 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu

Rok 2021/2022 był dla uczniów i nauczycieli bardzo intensywny. Ponownie musieliśmy się zmierzyć z trudami zdalnego nauczania,
które wymaga innych niż tradycyjne form kształcenia. Byliśmy także świadkami wybuchu wojny w Ukrainie i mierzyliśmy się z problemami,
które wywołał ten konflikt zbrojny.
Mimo wielu trudów możemy pochwalić się sukcesami.

     Najważniejszym osiągnięciem tego roku jest nadanie II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu imienia Wojciecha Kilara.
Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/727/22 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 1 kwietnia 2022 r. ta ważna dla polskiej kultury postać będzie patronowała naszej szkole od 1 września 2022 r.

      12 października 2021 r. w DMiT w Zabrzu odbyła się wspaniała uroczystość, w czasie której nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 37 i II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 5 odebrali: 5 Złotych Medali za Długoletnią Służbę, 5 Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę, 4 Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 2 Nagrody Prezydenta Miasta.

      W aktualnym #RankinguPerspektyw, w kategorii Najlepsze licea w Polsce, II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu ponownie otrzymało Znak Jakości Szkoły w postaci tytułu BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

     Miriam Dodak, uczennica klasy trzeciej liceum po szkole podstawowej oraz Aleksandra Faryńska, uczennica klasy trzeciej liceum po gimnazjum odebrały dyplomy potwierdzające przyznanie im Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Każda z nich została nagrodzona za najwyższą w szkole średnią ocen.

    Uczennice II Liceum Ogólnokształcącego: Dominika Ozimińska, Aleksandra Faryńska i  Aleksandra Głowa ukończyły projekt społeczny zatytułowany „Dwie strony monety”  w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady ZWOLNIENI Z TEORII. 1 września 2021 nasze reprezentantki otrzymały międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami zgodny  z metodyką Project Management Institute. PMI to prestiżowa instytucja, zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata.

    Wśród  nowych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2022-2024 znalazło się troje uczniów naszej szkoły.
Aleksandra Faryńska, Miłosz Goertig i Paweł Bugaj 29 kwietnia 2022 r. zostali oficjalnie powołani na Radnego/Radną.

    Aleksandra Faryńska, uczennica klasy 3cLO, została wybrana do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II Kadencji działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

  21 września 2021 r. młodzież naszej szkoły, miała ogromny zaszczyt gościć w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na zaproszenie Pana Profesora Mariana Zembali (Ambasadora II LO). W trakcie niezwykłego spotkania uczniowie zobaczyli filmy, wysłuchali wykładu, mogli porozmawiać z wielkim autorytetem, jakim był prof. Zembala. Mieli także okazję  poznać zakres prac prowadzonych w Śląskim Parku Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA i w banku tkanek. Niestety 19 marca 2022 r. prof. Marian Zembala odszedł na wieczny spoczynek.
W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1 złożyliśmy wpis do Księgi Kondolencyjnej. Uczciliśmy pamięć naszego Przyjaciela i Ambasadora.

  Uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego aktywnie organizowali pomoc dla walczącej Ukrainy. Pierwszy transport do Lwowa wysłano
9 marca 2022 r. Udało się zebrać 65 śpiworów, 43 karimaty, 30 kocy, 4 kartony apteczek, 9 kartonów środków opatrunkowych, 4 kartony środków przeciwbólowych, latarki i wiele kartonów z jedzeniem.

       Aby rozwijać swoje pasje, uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu projektach i warsztatach.

   W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim  Agnieszka Gryzek i Zuzanna Cebo z klasy 3ab LO realizowały projekt naukowy „Akcja Popularyzacja”. Projekt ten  trwał od października do maja i podniósł ich kompetencje w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, oraz umiejętności STEAM i wiedzy ICT.  Uczennice otrzymały certyfikat.

  II Liceum Ogólnokształcące otrzymało oficjalne podziękowania za udział w projekcie BohaterON w Twojej Szkole realizowanym
w roku szkolnym 2021-2022.

      Gościliśmy w Dwójce  dr. Bartłomieja Pawlika - wykładowcę wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który przybliżył                chętnym uczniom klasy 3ab oraz 2a zagadnienia ciągów.

     Uczniowie klasy 1a LO  uczestniczyli  w zorganizowanych w  Muzeum Śląskim  w Katowicach warsztatach dotyczących analizy i interpretacji dzieł sztuki współczesnej na wystawie „Poza Edenem”.

    Po raz pierwszy II Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w Projekcie Krokus, który jest inicjatywą Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji o Holokauście. Cebulki żółtych krokusów, które uczniowie sadzili przed szkołą, upamiętniają 1,5 miliona dzieci pochodzenia żydowskiego zamordowanych w czasie Holokaustu i tysiąca innych dzieci - ofiar nazistowskich zbrodni.

  Dzięki współpracy II Liceum Ogólnokształcącego z Centrum Informacji Kulturalnej w  Zabrzu uczniowie klas 1a i 2a brali udział w zajęciach prowadzonych przez dziennikarzy  TV Zabrze. W trakcie warsztatów poznawali tajniki pracy dziennikarzy telewizyjnych i próbowali swoich sił przed kamerą.

    Tradycją naszej szkoły stały się warsztaty „Patriota i patriotka w XXI wieku” organizowane i prowadzone przez „pierwszaków” z II Liceum Ogólnokształcącego dla ich młodszych kolegów z klas pierwszych szkoły podstawowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku uczniowie klasy 1a LO zaprosili na lekcję o współczesnym patriotyzmie uczniów klasy 1a i 1b Szkoły Podstawowej nr 37 oraz Międzynarodowej Szkoły Podstawowej
w Zabrzu.

  Klasa 1aLO uczestniczyła w warsztatach online organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Uczniowie pracowali nad tematem różnorodności, tożsamości, tolerancji i nierówności społecznych.

W czasie, kiedy znoszono sanitarne obostrzenia, nasi uczniowie uczestniczyli  w wycieczkach.

Klasy 1a i 1b brały udział w wycieczce integracyjnej. Trasa wiodła szlakami Beskidu Małego.

  Kolejny wyjazd zorganizowano do Wrocławia. Uczniowie odwiedzili "Hydropolis"- Centrum Edukacji Ekologicznej i wiedzy o wodzie, gdzie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach- "Gleboznawstwo". W Muzeum Pana Tadeusza brali udział w  warsztatach "Los romantyka, czyli Adam Mickiewicz i jego epoka" oraz "Tadeusz Różewicz rozmowa ze światem".

W czerwcu młodzież Dwójki wyjechała na wycieczkę do Grecji szlakiem zabytków UNESCO

Poza działaniami edukacyjnymi w szkole przeprowadzono wiele remontów i prac porządkowych.

Teren wokół szkoły:

- uporządkowanie ogrodu – wycięcie starych drzew i krzewów,

- naprawa ogrodzenia wokół.

Podziemia:

- naprawa kanalizacji,

- odświeżenie toalet dla uczniów liceum i szkoły podstawowej,

- odświeżenie szatni dla uczniów  szkoły podstawowej,

- wymiana oświetlenia w korytarzu podziemnym, malowanie ścian,

- uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych.

Parter:

- malowanie  pomieszczeń dla klas pierwszych,

- odświeżenie korytarza – prawe skrzydło i centralna część korytarza głównego,

- malowanie korytarza prowadzącego do sali gimnastycznej.

I piętro:

- remont pracowni chemicznej.

II piętro:

- przygotowanie pracowni w ramach projektu “Wiele potrzeb – jeden cel”.

Wszystkie działania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Naszym priorytetem jest to, aby uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu osiągali najwyższe wyniki.

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu

Pierwsze półrocze już za nami. Minęło  w formie kształcenia na odległość. 

Dla wielu osób to trudny czas, jednak jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami.

Przede wszystkim w najnowszym Rankingu Perspektyw, w kategorii Najlepsze licea w Polsce, II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu ponownie otrzymało Znak Jakości Szkoły w postaci tytułu BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021.
W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
W rankingu Perspektyw konkurowało ponad 3500 liceów z całej Polski.

Miriam Dodak, uczennica klasy drugiej liceum po szkole podstawowej oraz Sonia Ćwierat, uczennica klasy drugiej liceum po gimnazjum odebrały dyplomy potwierdzające przyznanie im Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Każda z nich została nagrodzona za najwyższą w szkole średnią ocen.

Te sukcesy wynikają w prowadzonych przez nas działań. Uczniowie klas drugich i trzeciej po gimnazjum realizują na poziomie  rozszerzonym język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, język angielski, język włoski, matematykę, chemię, biologię i geografię. 

Uczniowie klas pierwszej i drugiej po szkole podstawowej uczą się na poziomie rozszerzonym języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, chemii, geografii oraz  biologii.

Wszystkich licealistów zachęcamy do udziału w konkursach:

Niełatwy czas nauczania zdalnego pozwolił na wykorzystywanie nowych rozwiązań.
Lekcje odbywały się w ciekawy sposób – uczniowie m. in. brali udział w  warsztatach online "Dziedzictwo od podstaw”, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, przeprowadzonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu wykładzie  online na temat kultury francuskiej, organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie warsztatach online "Żonkile. Opowieść o powstaniu w getcie warszawskim".

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Przystań w sieci", który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Dotyczy on odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.
Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 


Jesteśmy dumni, że w naszej szkole powstała druga Zielona Pracownia. Nosi ona nazwę „Laboratorium Młodego Odkrywcy”.


Poza działaniami edukacyjnymi w szkole przeprowadzono wiele remontów:

- odnowiono wszystkie klasy i korytarz na parterze,

- wyremontowano sekretariat szkoły,

- zreorganizowano bibliotekę II Liceum Ogólnokształcącego,

- wymieniono podłogi w 10 klasach na drugim piętrze, 

- odnowiono 8 klas na drugim piętrze,

- wyposażono wszystkie klasy w ekrany i rzutniki,

- w ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono 12 laptopów.


Przedstawione  działania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Dążymy do tego, by wszystkie elementy,
które składają się na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego, pozwoliły osiągać naszym uczniom najwyższe wyniki.


DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Gurnacz