REKRUTACJA


Lista osób przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu - 18.08.2020 r.


Lista osób zakwalifikowanych - 12.08.2020 r.

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.

Od ponad 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.

Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca,

a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Współpracujemy z Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu i Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
OTWIERAMY DWIE KLASY PIERWSZE

KLASA PRZYRODNICZA

POD PATRONATEM
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM
CHORÓB SERCA W ZABRZU

KLASA HUMANISTYCZNA

POD PATRONATEM MEDIALNYM
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
W ZABRZU

Więcej o klasie:

Klasa przyrodnicza.pdf

Więcej o klasie:

Klasa humanistyczna.pdf

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI

KLASA PRZYRODNICZA

język polski, matematyka,
język obcy, informatyka

KLASA HUMANISTYCZNA

język polski, matematyka,
język obcy, wiedza o społeczeństwie


STRONA REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Szkolne Prezentacje 2020

O klasie HUMANISTYCZNEJ
pod patronatem medialnym
Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu
w Wydarzeniach TVZ

Każdego roku realizujemy wyjazdy zagraniczne
"Szlakiem zabytków UNESCO"

Posłuchajcie co o swojej szkole mówią jej uczniowie i absolwenci!

Julia Rewers

Mateusz Borek

Michał Centkowski

Adam Barabasz

Agnieszka

Martyna

Nicola

Szymon

Weronika

Martyna

Stefania

Ola

Dominika

Sonia

Natalia

Ola

Zapraszamy do Dwójki!

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji

odpowiadają codziennie pracownicy sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Agnieszka Gurnacz,

udziela informacji w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 - 15.00.

tel.: 32 271 27 66


Klasa pod PATRONATEM
Fundacji
Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu


Klasa pod PATRONATEM
Centrum Informacji Kulturalnej
w Zabrzu