REKRUTACJA

Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców, lekarzy, architektów, prawników i artystów.

Od ponad 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia – odwiedziliśmy już niemal całą Europę.

Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca,

a Ambasadorem naszej szkoły jest prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Współpracujemy z Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu i Politechniką Śląską.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
OTWIERAMY DWIE KLASY PIERWSZE

KLASA PRZYRODNICZA

POD PATRONATEM
FUNDACJI ŚLĄSKIEGO CENTRUM
CHORÓB SERCA W ZABRZU

KLASA HUMANISTYCZNA

POD PATRONATEM MEDIALNYM
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
W ZABRZU

Więcej o klasie:

Klasa przyrodnicza.pdf

Więcej o klasie:

Klasa humanistyczna.pdf

PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI

KLASA PRZYRODNICZA

język polski, matematyka,
język obcy, informatyka

KLASA HUMANISTYCZNA

język polski, matematyka,
język obcy, wiedza o społeczeństwie


STRONA REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Szkolne Prezentacje 2020

O klasie HUMANISTYCZNEJ
pod patronatem medialnym
Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu
w Wydarzeniach TVZ

Każdego roku realizujemy wyjazdy zagraniczne
"Szlakiem zabytków UNESCO"

Posłuchajcie co o swojej szkole mówią jej uczniowie i absolwenci!

Mateusz Borek

Michał Centkowski

Adam Barabasz

Agnieszka

Szymon

Martyna

Nicola

Ola

Martyna

Stefania

Weronika

Ola

Na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji

odpowiadają codziennie pracownicy sekretariatu szkoły w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Agnieszka Gurnacz,

udziela informacji w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00 - 15.00.

tel.: 32 271 27 66