Uroczystość nadania
II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu
imienia
Wojciecha Kilara

Andrzej Wajda mówił do swoich współpracowników: "Zagrajcie mi to pięknie." I grali.
Może dlatego, że do wielu jego filmów muzykę komponował Wojciech Kilar.

Dziś my, dyrekcja, grono i uczniowie zabrzańskiej Dwójki chcieliśmy uhonorować Patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, światowej sławy kompozytora i wielkiego Polaka, który wybrał Katowice jako swoje Genius Loci, choć oczywiście zawsze podkreślał swoje lwowskie korzenie.

W pięknej przestrzeni Teatru Nowego, w akompaniamencie muzyki Mistrza młodzież "zagrała" i zatańczyła kompozycje Patrona.
Sylwetkę Wojciecha Kilara i historię II LO przedstawiła pani dyrektor. Wykład okolicznościowy wygłosił absolwent, wieloletni nauczyciel i wicedyrektor, obecnie Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie – prof. Adam Regiewicz.

 Uroczystość zaszczycili swoim przybyciem wyjątkowi goście:

Prezydent miasta Zabrze – pani Małgorzata Mańka-Szulik,
Przewodnicząca Rady Miasta – pani Łucja Chrzęstek-Bar,
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – pani Urszula Koszutska, 
Zastępca Dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach – pan Jakub Padewski,
Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze – pan Dariusz Walerjański,
Prezes Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca – pani Alicja Chachaj,
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – prof. Grzegorz Hańderek,
Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. Adam Regiewicz,
Prof. Michał Minor - wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Dr. Hab. Nauk technicznych, profesor Politechniki Śląskiej – Tomasz Wagner,
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zabrze – pani Jolanta Gottwald,
Przedstawiciele Śląskiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa oraz Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa Kresów Południowo-Wschodnich w Zabrzu,
byłe dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – pani Danuta Kruczkowska i Lilianna Winter.
Dyrektorzy zabrzańskich szkół i placówek oświatowych.


Najbardziej nas cieszy, że kolejny raz spotkały się pokolenia tworzące społeczność Dwójki: dawni dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci,
obecni pracownicy szkoły i młodzież.
Jak w polonezie w "Panu Tadeuszu", tym Mickiewiczowskim, tym Wajdowskim i tym polonezie Kilara... sztafeta pokoleń trwa...


Zabrze, 24 października 2022 r.

Autor zdjęć: Paweł Janicki Paweł FotoJaNic