Uroczystość nadania
II Liceum Ogólnokształcącemu w Zabrzu
imienia
Wojciecha Kilara

Andrzej Wajda mówił do swoich współpracowników: "Zagrajcie mi to pięknie." I grali.
Może dlatego, że do wielu jego filmów muzykę komponował Wojciech Kilar.

Dziś my, dyrekcja, grono i uczniowie zabrzańskiej Dwójki chcieliśmy uhonorować Patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu, światowej sławy kompozytora i wielkiego Polaka, który wybrał Katowice jako swoje Genius Loci, choć oczywiście zawsze podkreślał swoje lwowskie korzenie.

W pięknej przestrzeni Teatru Nowego, w akompaniamencie muzyki Mistrza młodzież "zagrała" i zatańczyła kompozycje Patrona.
Sylwetkę Wojciecha Kilara i historię II LO przedstawiła pani dyrektor. Wykład okolicznościowy wygłosił absolwent, wieloletni nauczyciel i wicedyrektor, obecnie Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie – prof. Adam Regiewicz.

 Uroczystość zaszczycili swoim przybyciem wyjątkowi goście:

Prezydent miasta Zabrze – pani Małgorzata Mańka-Szulik,
Przewodnicząca Rady Miasta – pani Łucja Chrzęstek-Bar,
Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – pani Urszula Koszutska, 
Zastępca Dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach – pan Jakub Padewski,
Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze – pan Dariusz Walerjański,
Prezes Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca – pani Alicja Chachaj,
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – prof. Grzegorz Hańderek,
Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – prof. Adam Regiewicz,
Prof. Michał Minor - wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Dr. Hab. Nauk technicznych, profesor Politechniki Śląskiej – Tomasz Wagner,
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zabrze – pani Jolanta Gottwald,
Przedstawiciele Śląskiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa oraz Zarządu Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa Kresów Południowo-Wschodnich w Zabrzu,
byłe dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – pani Danuta Kruczkowska i Lilianna Winter.
Dyrektorzy zabrzańskich szkół i placówek oświatowych.


Najbardziej nas cieszy, że kolejny raz spotkały się pokolenia tworzące społeczność Dwójki: dawni dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci,
obecni pracownicy szkoły i młodzież.
Jak w polonezie w "Panu Tadeuszu", tym Mickiewiczowskim, tym Wajdowskim i tym polonezie Kilara... sztafeta pokoleń trwa...


Zabrze, 24 października 2022 r.

Autor zdjęć: Paweł Janicki Paweł FotoJaNic

Nadanie imienia II Liceum Ogólnokształcącemu 


Z radością informujemy,

że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/727/22 RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 1 kwietnia 2022 r. II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu będzie nosiło imię Wojciecha Kilara. 

Ta ważna dla polskiej kultury postać będzie  patronowała naszej szkole od 1 września 2022 r.! 

Uchwała nr XLVII72722 - Agnieszka Gurnacz.pdf

Spotkanie: Projekt Patron 

W dniu 17 listopada 2021 roku gościliśmy w naszej szkole pana Antoniego Wilgusiewicza, prezesa Śląskiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa, absolwenta naszej szkoły. Pan Antoni Wilgusiewicz wygłosił prelekcje poświęcone sylwetkom kandydatów na patrona szkoły. Przypominamy -  nasi kandydaci to Stefan Banach, Wojciech Kilar, Stanisław Lem.

Mieliśmy  okazję usłyszeć wiele ciekawych informacji na temat kandydatów, a także poznać ich z innej, mniej oficjalnej strony.

Pan Antoni Wilgusiewicz zabrał nas na wirtualny spacer po Lwowie. Zwiedziliśmy miejsca związane ze Stefanem Banachem, Wojciechem Kilarem i Stanisławem Lemem, usłyszeliśmy wiele ciekawych historii,  anegdot.

Spotkanie oczarowało nas i zainspirowało, planujemy wycieczkę do znanego nam na razie wirtualnie Lwowa, a przede wszystkim pomogło  nam w wyborze patrona szkoły. 

PREZENTACJE KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY 

Przedstawiamy sylwetkę kandydata na patrona szkoły Stefana Banacha.

Prezentacje  przygotowały uczennice: Aleksandra Faryńska kl.2c IILO, Paulina Kępa kl. 2c IILO, Aleksandra Kowal kl. 2c IILO. 

Stefan Banach(1) - Aleksandra Szablowska.pdf
Stefan Banach - Aleksandra Szablowska.pdf
Stefan Banach - Aleksandra Szablowska.pdf

Przedstawiamy sylwetkę kandydata na patrona szkoły Stanisława Lema.

Prezentacje przygotowały uczennice: Dominika Ozimińska kl.2c IILO, Apolonia Rozowska kl.2c IILO, Dominika Szczygieł kl. 2c IILO. 

Stanisław Lem - Aleksandra Szablowska.pdf
Stanisław Herman Lem - Aleksandra Szablowska.pdf
A. Rozowska Lem - Aleksandra Szablowska.pdf

Przedstawiamy sylwetkę kandydata na patrona szkoły Wojciecha Kilara.

Prezentację przygotowała Sonia Ćwierat.

Wojciech Kilar - Aleksandra Szablowska.pptx

Rozpoczynamy procedurę nadania imienia szkole. W tym miejscu będziemy:


- zamieszczać informacje poświęcone pracom nad nadaniem imienia

- zgłaszać propozycje kandydatur na patrona

- prezentować sylwetki kandydatów na patrona

- publikować aktualne materiały


Kandydatury na patrona zgłaszane są przez:

- nauczycieli i pracowników szkoły

- uczniów

- rodziców


Zespół do spraw nadania imienia w składzie
p. Halina Binkowska, p. Aleksandra Potoczny -Gajewska, p. Arleta Pukas, p. Agnieszka Skubacz, p. Aleksandra Szabłowska

proponuje kandydatury:


1. Stefana Banacha

2. Stanisława Lema

3. Wojciecha Kilara


Czekamy na inne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniem.

Zgłoszenia można wysyłać poprzez poniższy formularz:


https://forms.gle/R5soYuqepzC6FFkE7