EGZAMIN MATURALNY
2022

Ważne linki dla maturzystów:


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – Aktualizacja 1.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2022/20210928_EM_2022_Informacja_AKT_1.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-harmonogramie-2022.pdfKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/EM-Komunikat-o-dostosowaniach-2022.pdf


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku.

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/E8-EM-Komunikat-o-przyborach-2022.pdfKomunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2022


https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/harmonogramy/EM-Komunikat-o-egzaminie-z-informatyki-2022.pdf


ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ


Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

OKE

Drodzy Maturzyści,

dziękujemy za trzy wspólnie spędzone lata.

Życzymy Wam powodzenia na egzaminach - maturalnych
i życiowych!