II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Wojciecha Kilara

To miejsce dla ludzi z pasją!


Od 70 lat kształcimy przyszłych naukowców,
lekarzy, architektów, prawników i artystów. 

Od 40 lat jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO.

Organizujemy międzynarodowe wyjazdy i przedsięwzięcia - odwiedziliśmy już niemal całą Europę, byliśmy także w Tajlandii i w Japonii.

Od lat patronuje nam Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Współpracujemy z Politechniką Śląską.

Od 2020 roku naszym patronem jest
Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu.

Rozwijamy talenty naukowe, sportowe i artystyczne!

Stawiamy na naukę!

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, ustawicznie doskonalącą swoje umiejętności, która kształci nowocześnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego.
Wśród nauczycieli 12 osób posiada uprawnienia egzaminatorów OKE, część z nich pełni funkcje przewodniczących zespołów sprawdzających prace maturalne; 34 osoby to specjaliści ze stopniem nauczyciela dyplomowanego.

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia szeroką ofertą edukacyjną w formie dodatkowych zajęć (np. praktyczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i aplikacji mobilnych), zajęć wyrównawczych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych.
Szkoła zapewnia też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i społecznej (wolontariat w Śląskim Centrum Chorób Serca). Klasa przyrodnicza objęta jest patronatem Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Istotnym elementem działalności szkoły jest także współpraca z Politechniką Śląską i Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu

Naszą szkołę systematycznie odwiedzają goście z zagranicy – m.in. z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Holandii. Spotkania te pozwalają na wymianę doświadczeń i otwierają na inne kultury.

II Liceum Ogólnokształcące realizowało projekt "Teaching Matters" w ramach programu europejskiego Erasmus+ Edukacja Szkolna. Przystąpiliśmy także  do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji.  Celem projektu było powiększenie potencjału europejskich szkół. Działaniom podejmowanym przez II LO partnerują szkoły z Włoch.

Nasza szkoła realizuje wiele projektów m. in. we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Byliśmy również pomysłodawcami i organizatorami Charytatywnego Turnieju Debat Oksfordzkich o zasięgu krajowym.

Wybierając Naszą szkołę, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, uczestnicząc w:

- Szkolnym Kole Krajoznawczym

- wycieczkach i rajdach 

- realizacji programów ekologicznych

- kółkach przedmiotowych i zainteresowań

- spotkaniach z wykładowcami uczelni wyższych

- sesjach naukowych i popularnonaukowych

- wyjazdach turystycznych szlakiem zabytków UNESCO w kraju i za granicą

- Maratonach Matematycznych

- projektach edukacyjnych

- koncertach okolicznościowych…

II LO bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Zabrza, organizując liczne koncerty na terenie szkoły oraz w placówkach kulturalnych miasta.

Podsumowując, mocne strony szkoły to

• wysoko wykwalifikowana kadra

• bogata oferta dydaktyczna – wiele form zajęć pozalekcyjnych

• realizacja projektów krajowych i międzynarodowych

• otwartość na innowacje pedagogiczne

• wielostronne wspieranie aktywności uczniów

Rozległy teren wokół szkoły sprzyja aktywności fizycznej i kontaktowi z przyrodą.
Sąsiadujący z nami Stadion Górnika Zabrze i leżący nieopodal Ogród Botaniczny umożliwiają uczniom realizację zajęć w terenie.
Z wieży budynku można obserwować panoramę miasta, a przestronne korytarze zapewniają swobodną i przyjazną atmosferę. Bardzo dobrze wyposażona biblioteka i klimatyczna aula,w której główną atrakcją jest fortepian, pozwalają  na realizowanie kulturalnych pasji.
W szkole działają także stołówka i bufet.
Uczniowie, którzy zechcą nabyć uprawnienia kierowcy, mogą skorzystać z działającej na ternie budynku szkoły nauki jazdy.