Szanowni Państwo,


zbliża się okres składania deklaracji podatkowych.

Prosimy, aby wspomogli Państwo działalność naszej szkoły i przekazali 1,5% podatku na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom moglibyśmy
np. doposażyć salę gimnastyczną (sprzęt sportowy);
zagospodarować teren zielony wokół szkoły (ławki);  zmodernizować sprzęt komputerowy (laptopy, rzutniki, tablice multimedialne).


W formularzu PIT wystarczy wpisać nr KRS: 0000270261 oraz cel  szczegółowy: ZSO NR 5 ZABRZE 1602


Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę!

W imieniu społeczności szkolnej

Agnieszka Gurnacz

Serdecznie zapraszamy
na Dzień Otwarty
Szkoły Podstawowej Nr 37

Uczennica klasy 2a laureatką
Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Laureatka II miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Górnym Śląsku, Aleksandra Straż ✌️
A indeks za rok, nie mamy wątpliwości. 😍

Olu, wielkie gratulacje ❣️❣️❣️

Także dla pani profesor Anny Ligockiej - Żyły 

DZIEŃ PATRONA

24 października 2023 r., w pierwszą rocznicę uroczystości nadania II Liceum Ogólnokształcącemu imienia Wojciecha Kilara, spotkaliśmy się w gronie przyjaciół, aby wspólnie obchodzić Dzień Patrona.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

    1. I  Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze  

Pan Krzysztof Lewandowski

    2. Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze 

Pan Dariusz Walerjański

    3. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego

Pani Urszula Koszutska

    4. Starsza Wizytator Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach  

Pani Ewa Borys

    5. Prezes Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca  

Pani Alicja Chachaj

    6. Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty

Pani Jolanta Gottwald

    7. Prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Pan Andrzej Azyan

    8. Proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja 

Ks. Arkadiusz Kinel

    9. Przewodnicząca Rady Rodziców 

Pani Anna Krajnik


W sylwetce Wojciecha Kilara odnajdujemy wiele znaczących dla Dwójki wartości i idei: Kresy. Lwów, umiłowanie Śląska, polskość, europejskość, wielokulturowość, otwartość na świat i drugiego człowieka, sztuka, film.  Patron szkoły towarzyszy naszym działaniom – współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca, aktywnemu uczestniczeniu w życiu miasta i regionu (m. in. poprzez organizowanie turniejów debat oksfordzkich), włączaniu się
w przedsięwzięcia podejmowane przez szkoły stowarzyszone UNESCO.


Pamiętamy słowa naszego Patrona!

Wszystko się robi dla kogoś.

Wojciech Kilar