Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 16 maja stacjonarnie uczą się uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).O tym, które klasy będą uczyły się w szkole, a które nadal będą miały zajęcia zdalne, poinformujemy w najbliższym czasie.Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
Brązowa Tarcza Perspektywy 2021 - II LO Zabrze

LIST GRATULACYJNY

Pani Jadwigi Wiśniewskiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego,

który otrzymaliśmy
w związku z otwarciem w naszej szkole
Zielonej Pracowni.

„Wyjdziemy z tej pandemii poharatani, ale silniejsi. Wierzę, że ten nowy świat będzie lepszy".

Profesor Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Ambasador II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.