WSPÓŁPRACA

Szanowni Państwo,


zbliża się okres składania deklaracji podatkowych.

Prosimy, aby wspomogli Państwo działalność naszej szkoły
i przekazali 1,5% podatku na rzecz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.

Dzięki pozyskanym w ten sposób funduszom moglibyśmy
np. doposażyć salę gimnastyczną (sprzęt sportowy);
zagospodarować teren zielony wokół szkoły (ławki);  zmodernizować sprzęt komputerowy (laptopy, rzutniki, tablice multimedialne).


W formularzu PIT wystarczy wpisać nr KRS: 0000270261 oraz cel  szczegółowy: ZSO NR 5 ZABRZE 1602


Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę!

W imieniu społeczności szkolnej

Agnieszka Gurnacz