Mikołaj dla zwierząt

Zgodnie z naszą szkolną tradycją po raz kolejny włączamy się w pomoc dla zabrzańskiego schroniska Psitul mnie.

Zapraszamy wszystkich (również społeczność lokalną), którym los zwierząt nie jest obojętny do wzięcia udziału w zbiórce. Potrzebna jest karma dla psów i kotów, koce, zabawki, pluszaki, ręczniki i kołdry. Akcja trwa do 6 grudnia.

Mamy nadzieję, że aktywnie włączycie się w akcję i staniecie się prawdziwymi Mikołajami dla podopiecznych zabrzańskiego Psitula.

DZIEŃ PATRONA

24 października 2023 r., w pierwszą rocznicę uroczystości nadania II Liceum Ogólnokształcącemu imienia Wojciecha Kilara, spotkaliśmy się w gronie przyjaciół, aby wspólnie obchodzić Dzień Patrona.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

    1. I  Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze  

Pan Krzysztof Lewandowski

    2. Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Miasta Zabrze 

Pan Dariusz Walerjański

    3. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego

Pani Urszula Koszutska

    4. Starsza Wizytator Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach  

Pani Ewa Borys

    5. Prezes Zarządu Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca  

Pani Alicja Chachaj

    6. Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty

Pani Jolanta Gottwald

    7. Prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

Pan Andrzej Azyan

    8. Proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja 

Ks. Arkadiusz Kinel

    9. Przewodnicząca Rady Rodziców 

Pani Anna Krajnik


W sylwetce Wojciecha Kilara odnajdujemy wiele znaczących dla Dwójki wartości i idei: Kresy. Lwów, umiłowanie Śląska, polskość, europejskość, wielokulturowość, otwartość na świat i drugiego człowieka, sztuka, film.  Patron szkoły towarzyszy naszym działaniom – współpracy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca, aktywnemu uczestniczeniu w życiu miasta i regionu (m. in. poprzez organizowanie turniejów debat oksfordzkich), włączaniu się
w przedsięwzięcia podejmowane przez szkoły stowarzyszone UNESCO.


Pamiętamy słowa naszego Patrona!

Wszystko się robi dla kogoś.

Wojciech Kilar