II Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kilara w Zabrzu
ponownie znalazło się wśród najlepszych szkół!
W Rankingu Liceów i Techników
przygotowanym przez miesięcznik "Perspektywy"
otrzymaliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ!

Brązowa Tarcza Perspektywy 2021 - II LO Zabrze

Nadanie imienia II Liceum Ogólnokształcącemu


Z radością informujemy,

że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/727/22 RADY MIASTA ZABRZE
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu nosi imię Wojciecha Kilara.

Ta ważna dla polskiej kultury postać patronuje naszej szkole od dnia 1 września 2022 r.!

UCHWAŁA

Zabrzański Turniej Debat Oksfordzkich


Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kilara w Zabrzu
zapraszają do udziału w I Zabrzańskim Turnieju Debat Oksfordzkich o puchar Prezydenta Miasta Zabrze.
Tematem przewodnim I edycji naszego Turnieju jest „100-lecie Miasta Zabrze”.

Więcej o turnieju: https://cutt.ly/2FmJ72q

Policyjni profilaktycy z Wydziału Prewencji zabrzańskiej komendy przygotowali komunikaty głosowe w językach ukraińskim, polskim i angielskim.
Nagrania zawierają podstawowe porady związane z bezpieczeństwem w życiu codziennym.
Komunikaty są skierowane do najmłodszych oraz ich rodziców/opiekunów.

https://zabrze.policja.gov.pl/k29/informacje/wiadomosci/333305,Nagrania-porady-zwiazanych-z-bezpieczenstwem-w-jezyku-ukrainskim.html

Komunikat dla uczniów

Pamiętaj

Nigdy nie wsiadaj samemu do samochodu osoby, której nie znasz.

Zawsze miej przy sobie zapisany numer telefonu do Twojego rodzica lub opiekuna.

Nie udzielaj informacji o sobie ani o swoich bliskich obcym ludziom.

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się po pomoc do nauczyciela oraz policjanta.

Czujesz się zagrożony – zadzwoń pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).

Komunikat dla rodziców/opiekunów

Pamiętaj

Przypominaj dziecku, żeby nie wsiadało do samochodu osób przypadkowo napotkanych.

Dopilnuj, aby Twoje dziecko miało przy sobie zawsze zapisany Twój numer telefonu.

Poinformuj swoje dziecko, aby nie udzielało prywatnych informacji osobom obcym.

Twoje dziecko zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela lub policjanta.

Przypomnij, że w sytuacji zagrożenia dziecko może zadzwonić pod numer alarmowy 112 (połączenie jest bezpłatne).

Miasto Zabrze uruchomiło subkonto dedykowane wpłatom na rzecz obywateli Ukrainy/ Місто візьме підконто, присвячене депозитам для України громадян

Dla zapewnienia kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wojny trwającej w Ukrainie Miasto Zabrze przygotowało specjalne subkonto na rachunku Urzędu Miejskiego.
Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy będą mogły wpłacać tam darowizny na rzecz obywateli Ukrainy.
W pierwszej kolejności fundusze te przekazane zostaną na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem, gdzie trafiają poszkodowani w wyniku działań wojennych.

Wpłaty dokonywane w walutach obcych będą przewalutowane automatycznie według kursów.

Wpłat należy dokonywać zgodnie z poniższym:

Miasto Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Tytuł przelewu: „Darowizna na pomoc dla Ukrainy”.

  • Przelewy krajowe na numer rachunku: 03 1050 1070 1000 0090 3268 5357

  • Przelewy zagraniczne na numer rachunku IBAN: PL03 1050 1070 1000 0090 3268 5357

Dodatkowe dane do przelewów zagranicznych Kod BIC Swift ING Banku Śląskiego: INGBPLPW.

Rachunek obsługiwany jest przez ING Bank Śląski S.A.