Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37

„Wyjdziemy z tej pandemii poharatani, ale silniejsi. Wierzę, że ten nowy świat będzie lepszy".

Profesor Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

Ambasador II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim.


Zdalna Szkoła+

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu otrzymał sprzęt komputerowy w ramach Programu Zdalna Szkoła+ !!!

Tablet i laptop został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Bardzo się cieszymy!