PATRON SZKOŁY

Rozpoczynamy procedurę nadania imienia szkole. W tym miejscu będziemy:


- zamieszczać informacje poświęcone pracom nad nadaniem imienia

- zgłaszać propozycje kandydatur na patrona

- prezentować sylwetki kandydatów na patrona

- publikować aktualne materiały


Kandydatury na patrona zgłaszane są przez:

- nauczycieli i pracowników szkoły

- uczniów

- rodziców


Zespół do spraw nadania imienia w składzie
p. Halina Binkowska, p. Aleksandra Potoczny -Gajewska, p. Arleta Pukas, p. Agnieszka Skubacz, p. Aleksandra Szabłowska

proponuje kandydatury:


1. Stefana Banacha

2. Stanisława Lema


Czekamy na inne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniem.

Zgłoszenia można wysyłać poprzez poniższy formularz:


https://forms.gle/R5soYuqepzC6FFkE7


PREZENTACJE KANDYDATÓW NA PATRONA SZKOŁY

Przedstawiamy sylwetkę kandydata na patrona szkoły Stefana Banacha.

Prezentacje przygotowały uczennice: Aleksandra Faryńska kl.2c IILO, Paulina Kępa kl. 2c IILO, Aleksandra Kowal kl. 2c IILO.

Stefan Banach(1) - Aleksandra Szablowska.pdf
Stefan Banach - Aleksandra Szablowska.pdf
Stefan Banach - Aleksandra Szablowska.pdf

Przedstawiamy sylwetkę kandydata na patrona szkoły Stanisława Lema.

Prezentacje przygotowały uczennice: Dominika Ozimińska kl.2c IILO, Apolonia Rozowska kl.2c IILO, Dominika Szczygieł kl. 2c IILO.

Stanisław Lem - Aleksandra Szablowska.pdf
Stanisław Herman Lem - Aleksandra Szablowska.pdf
A. Rozowska Lem - Aleksandra Szablowska.pdf