PATRONATY

Uroczystość nadania prof. dr. hab. n. med. Marianowi Zembali miana Ambasadora Szkoły

14 czerwca 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość nadania
prof. dr. hab. n. med. Marianowi Zembali miana Ambasadora Szkoły.

Dziękujemy Panu Profesorowi za wskazywanie swoją postawą drogi, którą powinni iść młodzi ludzie, za troskę o przygotowanie młodzieży do aktywnego i pełnego empatii życia oraz za wspieranie naszej szkoły na forum miasta i regionu.

Uczniowie i Grono Pedagogiczne

Gimnazjum nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego doceniają wpływ postaci

Prof. Mariana Zembali na misję szkoły.

https://youtu.be/giWfRNVXD7k

4 maja 2020 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
podpisał umowę z Centrum Informacji Kulturalnej w Zabrzu

(Telewizja Zabrze)

Celem współpracy jest wspólne promowanie idei działań medialnych w skali lokalnej i regionalnej, propagowanie zasad rzetelnego dziennikarstwa oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z działalnością mediów lokalnych.

Młodzież kształcąca się w II LO będzie miała możliwość udziału w warsztatach dziennikarskich i wszelkich działaniach promujących aktywność medialną.

W dniu 19 marca 2015 roku, nastąpiło uroczyste podpisanie
UMOWY PATRONACKIEJ
pomiędzy
Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca
a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu.

Nasza szkoła stara się stwarzać warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia, jego dalszemu kształceniu, motywuje go do samodzielności oraz przygotowuje do aktywności w środowisku lokalnym i w świecie współczesnym.


27 marca 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
podpisał umowę
z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Celem współpracy jest popularyzacja kształcenia technicznego.

ZSO nr 5 kładzie szczególny nacisk na naukę w obszrze STEM, w związku z tym współpraca z Politechniką ma duże znaczenie w procesie kształcenia uczniów deklarujących chęć poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań. Szkoła proponuje uczniom wycieczki dydaktyczne, udział w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz zajęcia warsztatowe w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.