NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 2017!

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 37 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2018 / 2019  do klas I (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły), IV i VII.

Wnioski rodziców przyjmowane będą od 5 marca do 24 marca 2018 r. 

Obowiązujące zarządzenia:

UCHWAŁA NR XXXVIII/429/17 RADY MIASTA ZABRZE

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 67

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 68

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE NR 69

 

Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce.


Zaczynamy rekrutację do klas IV i VII !

Od 20 marca do 14 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 37 trwa rekrutacja do klas IV i VII.

Poniżej znajdują się wnioski, które należy pobrać i wypełnione złożyć w sekretariacie szkoły.

Do klasy IV szkoły podstawowej wnioski mogą składać rodzice uczniów z tych szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane są przynajmniej dwa oddziały klasy III.

Do klasy VII wnioski składają rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończą klasę VI.

Więcej informacji udziela sekretariat szkoły pod numerami: (32) 2712766, (32) 2712724. W czasie trwania rekrutacji sekretariat szkoły jest czynny od godz. 7.30 do 17.00.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

Wniosek o przyjęcie do klasy IV

Wniosek o przyjęcie do klasy VII

FILM PROMOCYJNY - ZSO NR 5 W ZABRZU 


Terminy naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 37

Lp. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 kwietnia

do 9 maja 2017 r.

od 19 czerwca

do 20 czerwca 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt.1, potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności , o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy.

od 10 maja

do 15 maja 2017 r.

od 21 czerwca

do 23 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 czerwca 2017 r. 10 lipca 2017 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 7 czerwca

do 9 czerwca 2017 r.

Od 11 lipca od 12 lipca 2017 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 czerwca 2017 r. 13 lipca 2017 r.

 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 37

Zgłoszenie ucznia do klasy I publicznej szkoły szkoły podstawowej