Więcej o działalności Szkoły Stowarzyszonej
na stronie UNESCO - ZSO nr 5

 


 

UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).

UNESCO jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie i koordynowanie działań służących rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Zajmuje się rozwijaniem kultury pokoju na świecie, wzbudzaniem szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

UNESCO została utworzona 16 listopada 1945 w Londynie. Obecnie organizacja zrzesza 193 państwa członkowskie i 7 państw stowarzyszonych. Siedziba UNESCO mieści się we Francji, w Paryżu.

W sierpniu 2013 roku Gimnazjum nr 2 zostało przyjęte do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

Program Szkół Stowarzyszonych UNESCO zobowiązuje szkoły do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Stworzony został w 1953 roku. Polskie szkoły przystąpiły do tego programu w 1956 roku. Dziś w programie uczestniczy prawie 9600 instytucji oświatowych z 180 krajów, począwszy od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształcenia nauczycieli.

Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO placówki zobligowane są do realizacji projektów na niżej podane tematy:

• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu

• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edukacja globalna)

• Edukacja dla pokoju i praw człowieka

• Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)

• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO

Logo sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO składa się z połączonych symboli: otwartej książki (edukacja), której strony oznaczają również rozpostarte skrzydła gołębia (pokój) oraz glob ziemski (dialog kultur).

 


 

Ty i ja... wystawa pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO

 
Uczniowie naszej szkoły - Stowarzyszonej UNESCO  - mieli okazję zobaczyć przed Domem Muzyki i Tańca wystawę zatytułowaną „JA i TY – w poszukiwaniu nowej solidarności”. Niesamowite zdjęcia i myśli wybitnych postaci ukazywały różnorodność kulturową oraz propagowały solidarność, tolerancję i altruizm.
 
 
Opracowała: Teresa Kasza

"Warsztaty poezjoterapii"

21 marca przypada Światowy Dzień Poezji UNESCO z tej okazji biblioteki zorganizowały dla zainteresowanych tą tematyką warsztaty - "Poezjoterapia".

Tworzyliśmy przy nastrojowej muzyce własne wiersze z wycinków, z gazet. Efekty twórczości widać na jednym z zdjęć.

"Warsztaty poezjoterapii" zorganizowane zostały przez biblioteki gimnazjum i liceum.

Opracowała: Teresa Kasza


Obchody Międzynarodowego Dnia Książki UNESCO

Od 16 kwietnia 2015r. biblioteki ZSO nr 5 zapraszają na wystawę zatytułowaną "Z książką na wesoło" z okazji Międzynarodowego Dnia Książki UNESCO.
Wyeksponowane zostały również wyniki Wyborów Książek w liceum i gimnazjum.
Wystawa znajduje się na holu liceum i gimnazjum obok sekretariatów.


PROJEKT ŚLĄSKICH SZKÓŁ STOWARZYSZONYCH "MIESZKAMY NA ŚLĄSKU. CO NAS WYRÓŻNIA?"

19 marca 2015r. uczestniczyliśmy w spotkaniu uczniów naszego Zespołu (liceum i gimnazjum) z uczniami VI LO im. Dąbrowskiego w Częstochowie, pod opieką szkolnych koordynatorów ds. UNESCO p. Teresy Kaszy i Danuty Myl, w ramach projektu śląskich Szkół Stowarzyszonych "MIESZKAMY NA ŚLĄSKU. CO NAS WYRÓŻNIA?".

Celem projektu było zapoznanie się z działalnością UNESCO innych szkół na Śląsku oraz przedstawienie ciekawych miejsc w swoich miastach, czyli tego co nas wyróżnia. Po oficjalnej części w szkole i zaprezentowaniu interesujących miejsc w Zabrzu i Częstochowie zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po mieście. Zwiedziliśmy Jasną Górę, a tam zobaczyliśmy gotycką Kaplicę z Cudownym Obrazem Matki Bożej, Bazylikę, zespół zabudowań klasztornych, sale muzealne (Bastion św. Rocha, Muzeum 600-lecia), a przede wszystkim mieliśmy okazję zwiedzenia przepięknej biblioteki klasztornej, która nie jest na co dzień dostępna dla turystów.